Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng permethrin trên diện rộng

Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng permethrin trên diện rộng

Tên bài báo:Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng permethrin trên diện rộng

Tác giả:    Ðặng Văn Thích

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1993    Số:    2            Trang:    50-54

Tóm tắt:    

Sau 2 năm thực hiện tẩm màn permethrin trên diện rộng ở Quỳ Hợp, tỷ lệ kí sinh trùng sốt rét giảm 22 lần (từ 17,92% xuống còn 0,81%), số mắc bệnh giảm 6 lần và không có vụ dịch nào xảy ra. Báo báo đã mô tả quá trình thực hiện (giải quyết vấn đề màn, tuyên truyền giáo dục, đảm bảo kỹ thuật và những vướng mắc thường gặp khi thực hiện), một số kinh nghiệm và đề xuất.

Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng Permethrin trên diện rộng

Leave a Comment