NMS SỔ TAY TỰ HỌC HỒI SỨC CẤP CỨU 2E

NMS SỔ TAY TỰ HỌC HỒI SỨC CẤP CỨU 2E

NMS SỔ TAY TỰ HỌC HỒI SỨC CẤP CỨU 2E.NMS – Sổ tay cấp cứu Y khoa, Ấn bản thứ hai cung cấp cho sinh viên y khoa, các bác sĩ Nội trú, trợ lý bác sĩ, và học viên y tá một giới thiệu súc tích về nội dung cốt lõi của Y học cấp cứu.

Định dạng tường thuật của cuốn sách với những nội dung ngắn gọn và cô đọng sẽ giúp người đọc nhanh chóng tiếp thu số lượng lớn kiến thức được đưa ra trong tài liệu. Mỗi chương được theo sau bởi những câu hỏi để học viên tự đánh giá và nghiên cứu theo phong cách USMLE. Một bộ câu hỏi và đề đi mô phỏng Hội đồng thi toàn diện được cung cấp trực tuyến.

Phiên bản này đã được triệt để cập nhật và sắp xếp hợp lý hơn để tập trung vào nội dung cần thiết. Câu hỏi đã được sửa đổi để phản ánh tốt hơn mức độ khó khăn của các kỳ thi.

Ấn bản mới cũng được thiết kế bắt mắt với nhiều màu sắc kèm theo hình minh họa và lề rộng hơn cho các ghi chú.

NMS SỔ TAY TỰ HỌC HỒI SỨC CẤP CỨU 2E

THÔNG TIN

NMS Emergency Medicine

National Medical Series for Independent Study

Scott H. Plantz, E. John Wipfler

Paperback: 736 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Second edition (November 21, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0781788846

ISBN-13: 978-0781788847

XEM THÊM : Hướng dẫn thực hành siêu âm cấp cứu 2e

Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment