Nội soi can thiệp đường tiêu hóa: Kỹ thuật nâng cao 2020

Nội soi can thiệp đường tiêu hóa: Kỹ thuật nâng cao 2020

Nội soi can thiệp đường tiêu hóa: Kỹ thuật nâng cao 2020.Tập sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn nhưng toàn diện về các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi can thiệp ngoài ERCP và EUS. Bao gồm các phần về phẫu thuật nội soi (bao gồm EMR, ESD, STER và EFTR), nội soi thu hẹp dạ dày, phẫu thuật nội soi cắt cơ (POEM, GPOEM, ZPOEM và PREM), điều trị chống trào ngược nội soi, phẫu thuật nội soi làm nổi bật các chỉ định và chi tiết kỹ thuật, đánh giá sự an toàn và hiệu quả, và cung cấp các hình ảnh chất lượng và lộ trình đào tạo cho các quy trình nội soi này. Cuốn sách cũng được kèm theo nhiều hình ảnh và video minh họa các kỹ thuật nội soi này.

Được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực này, Nội soi can thiệp đường tiêu hóa: Kỹ thuật nâng cao là một nguồn tài nguyên quý giá cho các bác sĩ tiêu hóa và bác sĩ phẫu thuật quan tâm đến những tiến bộ mới nhất trong nội soi can thiệp.

Về tác giả sách
Mihir S. Wagh, MD, FACG, FASGE
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Division of Gastroenterology & Hepatology
Aurora, CO USA
Sachin Wani, MD, FASGE, AGAF
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Division of Gastroenterology & Hepatology
Aurora, CO USA

Nội soi can thiệp đường tiêu hóa: Kỹ thuật nâng cao 2020
Gastrointestinal Interventional Endoscopy Advanced Techniques
Editors: Wagh, Mihir S., Wani, Sachin (Eds.)
eBook ISBN 978-3-319-97376-0
DOI 10.1007/978-3-030-21695-5
Hardcover ISBN 978-3-319-97375-3
Publisher Springer International Publishing
Copyright Holder Springer International Publishing AG, part of Springer Nature
Number of Pages XII, 437
Copyright 2020

Nội soi can thiệp đường tiêu hóa: Kỹ thuật nâng cao 2020

Leave a Comment