NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VÀ INTERLEUKIN 6 Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VÀ INTERLEUKIN 6 Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

 NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VÀ INTERLEUKIN 6 Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Vũ Xuân Nghĩa*; Phạm Thắng**; Vũ Thị Thanh Huyền**
TÓM TẮT
Mục tiêu:  khảo sát nồng độ CRP và IL -6 ở  bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 mới được phát hiện. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  mô tả  cắt ngang trên BN ĐTĐ týp 2 m ới được phát hiện lần đầu theo tiêu chuẩn WHO (2006). BN được thăm khám tổng thể, hỏi về  tiền sử  bệnh, xét nghiệm đường máu, HbA1c, xét nghiệm chức năng gan thận, lipid, insulin, CRP và IL-6. 
Kết quả:  chỉ   số  IL-6 và CRP trung bình 27,1 ± 8,9 pg/ml và 2,3 ± 0,9 mg/l. Tính theo BMI, IL-6,CRP tăng cao nhất  ở  nhóm béo phì (BMI > 25). Nồng độ  CRP có tương quan thuận và có ý nghĩathống  kê  với  chỉ  số  đường  máu  đói,  triglycerid,  HbA1c,  nồng  độ  insulin  lúc  đói  và  HOMA-IR 
(p < 0,05), Nồng độ  IL6 không có tương quan với chỉ  số  đường máu đói, triglycerid, HbA1c và HOMA-IR (p > 0,05), nhưng tương quan thu ận và có ý nghĩa thống kê với nồng độ  insulin lúc đói. CRP có liên quan thuận và có ý nghĩa với IL-6.
Kết luận: nồng độ CRP và IL-6 tăng rõ rệt ở BN ĐTĐ týp 2 mới phát hiện, do đó CRP và IL-6 có thể được xem như những dấu ấn sinh học của ĐTĐ týp 2

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment