Oxford Sổ tay Chẩn đoán Lâm sàng 3e

Oxford Sổ tay Chẩn đoán Lâm sàng 3e

Oxford Sổ tay Chẩn đoán Lâm sàng 3e.Hướng dẫn thiết yếu để giúp học viên đi từ biểu hiện lâm sàng đến chẩn đoán xác định một cách chính xác và tự tin. Cuốn sổ tay này cung cấp sự trợ giúp thực tế khi bạn phải đối mặt với các vấn đề nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của bạn, hay các tình huống chưa bao giờ gặp. Nó cũng mô tả các quá trình hợp lý được sử dụng trong việc đi đến chẩn đoán và cách giải thích một cách logic đến đồng nghiệp, bệnh nhân và người thân của họ. Ngoài ra sách cũng hỗ trợ cho việc phát triển các kỹ năng cần thiết cho tất cả các chuyên gia y tế.

+ Bao gồm thông tin tối quan trọng trong điều trị ban đầu và dài hạn sau khi chẩn đoán

+ Cung cấp các chẩn đoán phân biệt các rối loạn thường gặp cũng như ít gặp

+ Các hình ảnh bổ sung nay được cung cấp để giúp dễ hiểu hơn

+ Cập nhật và sửa đổi toàn bộ nội dung trong phiên bản thứ 3: Thêm nhiều biểu đồ cũng như hình ảnh mới để giúp bạn dễ hiểu vấn đề hơn, tự tin đối mặt với bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng lâm sàng mà bệnh nhân của bạn có thể có.

Đối tượng độc giả: Sinh viên Y đa khoa, Học viên sau đại học, Bác sĩ đa khoa, chuyên gia Y tế tại bệnh viện, Giảng viên lâm sàng, nhà nghiên cứu, chuyên gia thống kê, bác sĩ y tế công cộng và các tổ chức quản lý y tế khác. Cũng như tất cả các chuyên gia có liên quan đến Y tế như điều dưỡng, kỹ thuật viên Y tế, dược sĩ…

THÔNG TIN

Oxford Handbook of Clinical Diagnosis Third Edition

Huw Llewelyn, Hock Aun Ang, Keir Lewis, and Anees Al-Abdullah

Oxford Medical Handbooks

Flexicover: 688 pages

978-0-19-967986-7

18 September 2014

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment