PET / MRI trong Ung thư-Các ứng dụng lâm sàng hiện tại 2019

PET / MRI trong Ung thư-Các ứng dụng lâm sàng hiện tại 2019

PET / MRI trong Ung thư-Các ứng dụng lâm sàng hiện tại 2019.Trong cuốn sách này, các chuyên gia từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này mô tả rõ ràng và ngắn gọn về việc sử dụng PET/MRI hiện tại và dự đoán trong ung thư. Cuốn sách cũng bao gồm các bài thuyết trình chi tiết về công nghệ MRI và PET khi chúng được áp dụng cho máy quét PET/MRI kết hợp. Các ứng dụng của PET/MRI trong một loạt các thiết lập ung thư được ghi lại rõ ràng, nêu bật các phát hiện đặc trưng, ​​ưu điểm của kỹ thuật hai phương thức này và các cạm bẫy. Các ứng dụng PET/MRI toàn thân và ung thư nhi được thảo luận riêng. Ngoài ra, thông tin được cung cấp về thiết kế công nghệ PET và phần cứng MRI cho PET/MRI, chuỗi xung MRI và các chất tương phản, suy giảm và hiệu chỉnh chuyển động, độ tin cậy của các phép đo giá trị hấp thu được tiêu chuẩn hóa và cân nhắc về an toàn.
Việc trình bày cân bằng các chủ đề lâm sàng và các khía cạnh kỹ thuật sẽ đảm bảo rằng cuốn sách có sức hấp dẫn rộng rãi. Nó sẽ phục vụ như một tài liệu tham khảo cho các chuyên gia về y học hạt nhân và X quang và bác sĩ ung thư và cũng sẽ được quan tâm bởi bác sĩ nội trú trong các lĩnh vực và công nghệ này.

PET / MRI trong Ung thư-Các ứng dụng lâm sàng hiện tại 2019
PET/MRI in Oncology Current Clinical Applications
Editors: Iagaru, Andrei, Hope, Thomas, Veit-Haibach, Patrick (Eds.)
eBook ISBN 978-3-319-68517-5
DOI 10.1007/978-3-319-68517-5
Hardcover ISBN 978-3-319-68516-8
Softcover ISBN 978-3-319-88615-2
Edition Number 1
Publisher Springer International Publishing
Copyright Holder Springer International Publishing AG, part of Springer Nature
Number of Pages 433
Copyright 2019

PET / MRI trong Ung thư-Các ứng dụng lâm sàng hiện tại 2019

Leave a Comment