Phân lập bacteriophage phân giải vi khuẩn Escherichia coli từ môi trường nước bằng phương pháp vết tan

Phân lập bacteriophage phân giải vi khuẩn Escherichia coli từ môi trường nước bằng phương pháp vết tan

Phân lập bacteriophage phân giải vi khuẩn Escherichia coli từ môi trường nước bằng phương pháp vết tan
Nguyễn Trọng Tuệ, Vũ Đức Anh, Phạm Thị Hòa
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào nhóm các nước kháng sinh bị kháng cao nhất thế giới, trong đó Escherichia coli cũng là một trong số những vi khuẩn kháng thuốc mạnh. Các nhà nghiên cứu đã tìm cách sử dụng bacteriophage, gọi tắt là phage hay còn gọi là thực khuẩn thể (bacteriophage) làm liệu pháp điều trị các bệnh nhiễm khuẩn thay thế cho thuốc kháng sinh. Nghiên cứu trước đây cho thấy các bacteriophage đã chữa khỏi 90% các bệnh nhiễm trùng do  vi khuẩn mạn tính (viêm màng não, viêm phúc mạc, viêm tủy xương…) ở người gây ra bởi các mầm bệnh vi khuẩn kháng kháng sinh như Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli. Ở Việt Nam những nghiên cứu về bacteriophage ứng dụng trong điều trị còn rất hạn chế. Do vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu phân lập Bacteriophage từ môi trường nước thải có khả năng phân giải vi khuẩn E. coli. Kết luận: thành công thu được thể thực khuẩn có khả năng phân giải đặc hiệu với vi khuẩn E. coli gây bệnh trên người, là tiền đề cho việc tiếp tục phân lập TTK cho các vi khuẩn gây bệnh nhằm thử nghiệm liệu pháp điều trị cho một số vi khuẩn kháng kháng sinh trong tương lai.

Khả năng kháng lại kháng sinh của vi sinh vật ngày càng đe dọa đến việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng sinh bị kháng cao nhất thế giới.¹ Các nhà nghiên cứu đã tìm cách sử dụng bacteriophage, gọi tắt là phage hay còn gọi là thực khuẩn thể (bacteriophage) làm liệu pháp điều trị các bệnh nhiễm khuẩn thay thế cho thuốc kháng sinh.

Phân lập bacteriophage phân giải vi khuẩn Escherichia coli từ môi trường nước bằng phương pháp vết tan

Leave a Comment