Phân tích chi phí quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai năm 2015

Phân tích chi phí quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai năm 2015

Luận án tiến sĩ y học Phân tích chi phí quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai năm 2015.Hiện nay, u não và các bệnh lý về não khá phổ biến với tỉ lệ mắc phải tương đối cao, theo thống kê của Hội phòng chống ung thư, ở Việt Nam u não đứng thứ 10 tỷ lệ mắc (2,3/100.000 dân), đứng thứ 9 về tỷ lệ chết (2,2/100.000 dân) [1], [2]. Việc điều trị các khối u não rất phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao. Có 3 phương pháp điều trị chính đó là: Phẫu thuật mở; Xạ trị chiếu ngoài; Xạ phẫu [2]. 


Xạ phẫu bằng dao gamma, hay còn gọi là dao gamma cổ điển được phát triển lần đầu vào năm 1968 [2], [3]. Dựa trên nguyên lý hoạt động của dao gamma kinh điển, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã chế tạo ra hệ thống xạ phẫu bằng dao gamma quay (Rotating Gamma Knife) và thực hiện trên thế giời từ năm 2005. Phương pháp điều trị này được đánh giá là có độ chính xác cao, an toàn và hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị, thuận tiện, giảm chi phí cho cả bệnh viện và người bệnh [4], [5], [6], [7].
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (YHHN&UB), bệnh viện Bạch Mai là một trong một trong những đơn vị hàng đầu trong việc ứng dụng và triển khai những thành tựu hiện đại và tiên tiến của thế giới về Y học hạt nhân và Ung bướu, trong đó đặc biệt là kỹ thuật điều trị xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay. Từ tháng 7 năm 2007 đến nay, Trung tâm YHHN&UB, bệnh viện Bạch Mai đã và đang ứng dụng phương pháp điều trị này cho hơn 3900 người bệnh u não và một số bệnh lý sọ não, an toàn và mang lại kết quả tốt [8], [9].
Bệnh viện bạch Mai trong đó có Trung tâm YHHN&UB đang trong lộ trình thực hiện Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ về tài chính và Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 về lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế [10], [11]. Đảm bảo nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện là những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu. Thêm vào đó, có được thông tin chi phí dịch vụ của bệnh viện sẽ giúp nhà quản lý bệnh viện đánh giá hiệu quả hoạt động của bệnh viện mình và có cơ sở để xác định mức phí các dịch vụ y tế. Chính vì vậy, những kết quả nghiên cứu về chi phí cho các dịch vụ y tế là rất quan trọng.
Xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay còn tương đối mới tại Việt Nam. Hiện tại, cả nước mới chỉ có 2 cơ sở có hệ thống dao gamma quay: Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện 115. Nghiên cứu về chi phí điều trị bằng phương pháp này là mới và chưa có đề tài nào được thực hiện trước đó, nên các kết quả nghiên cứu rất quan trọng.
Với mong muốn có được thông tin chi phí dịch vụ đầy đủ của quy trình kỹ thuật này, chúng tôi tiến hành đề tài “Phân tích chi phí quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai năm 2015” nhằm mục tiêu:
1.    Ước tính chi phí quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay tại Trung tâm   Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai năm 2015.
2.    Phân tích cơ cấu chi phí của quy trình trên.

MỤC LỤC Phân tích chi phí quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai năm 2015

ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1: TỔNG QUAN    3
1.1. Đại cương về xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    3
1.1.1. Hệ thống thiết bị dao gamma quay    3
1.1.2. Xạ phẫu bằng dao gamma quay    4
1.1.3. Ưu điểm của xạ phãu dao gamma so với các phương pháp khác.    5
1.2. Chi phí điều trị    6
1.2.1. Khái niệm chi phí    6
1.2.2. Giá trị    7
1.2.3. Giá    7
1.2.4. Khái quát chung về viện phí    8
1.2.5. Các phương pháp phân bổ chi phí    10
1.3. Tình hình nghiên cứu chi phí điều trị xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    15
1.3.1. Trên thế giới    15
1.3.2. Tại Việt Nam    17
1.4. Sơ lược về Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai    17
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    19
2.1. Đối tượng nghiên cứu    19
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu    19
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu    19
2.1.3. Thời gian nghiên cứu    20
2.2. Phương pháp nghiên cứu    21
2.2.1. Quan điểm nghiên cứu    21
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu    21
2.2.3. Loại hình nghiên cứu    21
2.2.4. Phạm vi nghiên cứu    21
2.2.5. Cỡ mẫu bệnh nhân    22
2.2.6. Phương pháp thu thập số liệu    23
2.2.7. Các biến số chính    27
2.2.8. Quy trình thu thập số liệu    29
2.3. Xử lý và phân tích số liệu    30
2.3.1. Hạn chế của nghiên cứu    31
2.3.2. Sai số    31
2.3.3. Khống chế sai số    31
2.4. Đạo đức nghiên cứu    31
2.5. Quy trình điều trị xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai:    31
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    34
3.1. Chi phí quy trình xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    34
3.1.1. Các thông tin chung của đối tượng nghiên cứu:    34
3.1.2. Số lượng và tỷ lệ của các dịch vụ xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay được cung cấp trong năm 2015    36
3.2. Phân tích chi phí quy trình xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    38
3.3. Phân tích cơ cấu chi phí các kỹ thuật xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    46
Chương 4: BÀN LUẬN    55
4.1. Chi phí trung bình của quy trình điều trị xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    55
4.2. Cơ cấu chi phí điều trị xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    60
4.3. Hạn chế của nghiên cứu    63
KẾT LUẬN    65
KHUYẾN NGHỊ    66
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1.     Các nhóm biến số    27
Bảng 2.2.     Quy trình xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    32
Bảng 3.1.     Phân bố số lượng và tỷ lệ người bệnh theo giới    34
Bảng 3.2.    Phân bố số lượng và tỷ lệ người bệnh theo tuổi.    34
Bảng 3.3.     Phân bố số lượng và tỷ lệ người bệnh theo nhóm bệnh lý.    35
Bảng 3.4.     Số lượng và tỷ lệ xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay trên tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú    36
Bảng 3.5.     Số lượng và tỷ lệ bệnh nhân xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay theo số lần xạ phẫu    37
Bảng 3.6.     Viện phí ở nhóm đối tượng có BHYT đồng chi trả    37
Bảng 3.7.     Chi phí của quy trình xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    38
Bảng 3.8.     Chi phí của quy trình xạ phẫu nhóm u trong sọ não    39
Bảng 3.9.     Chi phí của quy trình xạ phẫu nhóm các u hốc mắt    41
Bảng 3.10.     Chi phí của quy trình xạ phẫu nhóm bệnh lý mạch máu não    42
Bảng 3.11.     Chi phí của quy trình xạ phẫu nhóm các rối loạn chức năng    44
Bảng 3.12.     Cơ cấu chi phí của chi phí (bao gồm cả thuốc) để thực hiện quy trình kỹ thuật xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    46
Bảng 3.13.     Cơ cấu chi phí của chi phí (bao gồm cả thuốc) để thực hiện quy trình kỹ thuật xạ phẫu cho nhóm bệnh lý u sọ não    47
Bảng 3.14.     Cơ cấu chi phí của chi phí (bao gồm cả thuốc) để thực hiện quy trình kỹ thuật xạ phẫu cho nhóm u hốc mắt    49
Bảng 3.15.     Cơ cấu chi phí của chi phí (bao gồm cả thuốc) để thực hiện quy trình kỹ thuật xạ phẫu cho nhóm bệnh lý mạch máu    50
Bảng 3.16.     Cơ cấu chi phí của chi phí (bao gồm cả thuốc) để thực hiện quy trình kỹ thuật xạ phẫu cho nhóm bệnh lý rối loạn chức năng    51
Bảng 3.17.     Tổng hợp so sánh giữa chi phí thực và viện phí của quy trình điều trị xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay    52
Bảng 3.18.     Các thông số thay đổi trong phân tích độ nhạy    53

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment