Phẫu thuật nội soi ổ bụng

Phẫu thuật nội soi ổ bụng

Phẫu thuật nội soi ổ bụng

Tác giả: GS.TS. Trần Bình Giang – PGS.VS. Tôn Thất Bách

Cuốn sách “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” cung cấp các kiến thức cơ bản của phẫu thuật nội soi cho đối tượng là các bác sỹ phẫu thuật viên bước vào thực hiện phẫu thuật nội soi và các nhân viên y tế chuyên ngành quan tâm, vì vậy các nội dung cơ bản của cuốn sách vẫn mang tính thời sự cao. Các yêu cầu về các kỹ thuật chuyên sâu của phẫu thuật nội soi hiện đang được đáp ứng bởi các khoá đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm đào tạo và các hội thảo chuyên ngành và sẽ là nội dung của một cuốn sách khác về kỹ thuật phẫu thuật nội soi chuyên sâu mà tác giả của cuốn sách này cũng đang có tham vọng tham gia biên soạn.

Cuốn sách được chia thành 2 phần gồm 21 chương:

Phần một giới thiệu những kiến thức cơ sở

Phần hai là một số phẫu thuật nội soi cơ bản

Riêng về phần trang thiết bị sử dụng trong phẫu thuật nội soi là một lĩnh vực có nhiều thay đổi và tiến bộ trong thời gian qua. Vì vậy, chương về phương tiện trang thiết bị đã được rà soát và bổ sung các kiến thức mới xuất hiện trong thời gian hơn 10 năm qua.

Xem thêm : Giáo trình Phẫu thuật Bụng Nội soi 3e

Dawson Giải phẫu học và Các Kỹ thuật Mổ căn bản 4e

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment