Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng fallot cho trẻ từ dưới 6 tháng tuổi tại trung tâm tim mạch

Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng fallot cho trẻ từ dưới 6 tháng tuổi tại trung tâm tim mạch

Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng fallot cho trẻ từ dưới 6 tháng tuổi tại trung tâm tim mạch – Bệnh viện E
, , Ba, Bang, Ngoc , Phuong, Ngoc
 Đặt vấn đề: Tứ chứng Fallot là bệnh tim có tím phổ biến nhất. Tổn thương giải phẫu bao gồm: thông liên thất, hẹp đường ra thất phải, động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất và dày thất phải. Phẫu thuật là phương pháp điều trị có hiệu quả duy nhất điều trị bệnh tứ chứng Fallot. Tuy nhiên, lựa chọn thời điểm thích hợp nhất cho phẫu thuật sửa toàn bộ hiện vẫn đang gây tranh cãi. Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục đích mô tả kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot cho bệnh nhân từ dưới 6 tháng tuổi tại trung tâm tim mạch – Bệnh viện E giai đoạn 2015 – 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu, giai đoạn 2015 – 2018; 43 BN đủ tiêu chuẩn nghiên cứu; tuổi trung bình BN là 4,48 tháng; cân nặng trung bình 6,4 kg; chênh áp ĐRTP trung bình 84,42 mmHg. Tất cả BN trong nghiên cứu đều được phẫu thuật sửa toàn bộ. Kết quả: không có BN tử vong; tỷ lệ bảo tồn vòng van ĐMP 20 BN (47%); chênh áp ĐRTP sau mổ trung bình 21,92 mmHg; mức độ hở van ĐMP: 50% không/hở nhẹ, 45% hở vừa, 5% hở nặng. Theo dõi sau thời gian trung bình 19,4 tháng: không có BN tử vong, chênh áp ĐRTP 23,21 mmHg; 1 BN mổ lại do chênh áp ĐRTP 80mmHg. Kết luận: phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot cho BN từ dưới 6 tháng tuổi là phương pháp an toàn và mang lại kết quả tốt. 

Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng fallot cho trẻ từ dưới 6 tháng tuổi tại trung tâm tim mạch

Leave a Comment