RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG TRONG SỌ ÁC TÍNH: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG TRONG SỌ ÁC TÍNH: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

 RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG TRONG SỌ ÁC TÍNH: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Bạch Thanh Thủy*; Tạ Vương Khoa*
Phan Đình Văn*; Phí Ngọc Dương*
TÓM TẮT
Chúng tôi báo cáo 1 trường hợp rò động tĩnh mạch màng cứng (RĐTMMC) trong sọ ác tính, động mạch (ĐM)  nuôi là các nhánh  ĐM  màng não sau xuất phát từ  ĐM  chẩm trái và  ĐM  đốt sống trái, dẫn lưu  tĩnh mạch (TM)  cùng một vị trí về xoang sigma cùng bên. Tổn thương  gây 
trào ngược nặng nề TM vỏ não, biểu hiện bằng khiếm khuyết thần kinh tiến triển trên lâm sàng. Chúng tôi đã can thiệp nội mạch điều trị thành công. Ý thức bệnh nhân  (BN)  và một số triệu chứng khác hồi phục ngay sau thủ thuật.  RĐTMMC  trong sọ là bệnh lý  tương đối hiếm gặp và khó  chẩn  đoán.  Đây  là  trường  hợp  đầu  tiên  được  điều  trị  bằng  phương  pháp  can  thiệp  nội mạch tại Bệnh viện Quân y 175.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment