MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA VIRUT SỞI LƯU HÀNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA VIRUT SỞI LƯU HÀNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013

 MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA VIRUT SỞI LƯU HÀNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013

Nguyễn Thái Sơn*; Nguyễn Thị Hồng Ngọc**
Mai Thị Huyền Sâm***; Diêm Đăng Thanh****
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, mặc dù vắc xin sởi đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh sởi vẫn bùng phát và diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Ngoài lý do tiêm chủng không đầy đủ, việc tìm hiểu những thay đổi trong cấu trúc di truyền ở các chủng virut sởi đang lưu hành là cần thiết. Phân tích gen N đặc hiệu ở các chủng virut sởi phân lập được tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 2006  –  2013 cho thấy  các chủng virut sởi lưu hành tại Việt Nam có sự biến đổi về trình tự nucleotid, cũng như khác biệt về genotýp qua các giai đoạn và khu vực địa lý khác nhau

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment