Rudolph Tự lượng giá và Ôn tập Nhi khoa 22e

Rudolph Tự lượng giá và Ôn tập Nhi khoa 22e

Rudolph Tự lượng giá và Ôn tập Nhi khoa 22e.Rudolph Nhi khoa, Tự lượng giá và Ôn tập là công cụ giúp bạn ôn tập nhanh và có hiệu quả các nội dung từ cuốn giáo trình Nhi khoa Rudolph để hoàn thành kỳ thi về nhi khoa của mình.

Công cụ học tập mạnh mẽ này sẽ cung cấp hướng dẫn thông qua hơn 1500 câu hỏi tập trung về dịch tễ học, sinh lý bệnh học, các triệu chứng lâm sàng, việc ra quyết định lâm sàng, trị liệu, và tiên lượng của các rối loạn nhi khoa khác nhau.

Các câu trả lời được giải thích ngắn gọn giúp minh họa các khái niệm chính và bao gồm các tham khảo đến các phần tương ứng trong giáo trình Nhi khoa Rudolph để bao quát sâu rộng chủ đề.

Với cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần ở một cuốn sách ôn tập: câu hỏi, câu trả lời tham chiếu, hình ảnh minh họa đầy màu sắc, và chuyên môn từ cuốn giáo trình hàng đầu trong lĩnh vực này.

+ Hơn 1500 câu hỏi nhiều lựa chọn kèm giải thích chi tiết có tham chiếu tới Giáo trình Nhi khoa Rudolph phiên bản 22
+ Nhấn mạnh các vấn đề lâm sàng quan trọng
+ Cách sắp xếp hợp lý kích thích sự đam mê học tập
+ Hàng loạt hình minh họa đầy màu sắc giúp kiểm tra kỹ năng chẩn đoán trực quan của bạn
+ Được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng đánh giá kiến thức của mình và củng cố các mặt còn yếu
+ Lý tưởng cho quá trình thi hết môn, thi cấp chứng chỉ hành nghề hay ôn lại lâm sàng.

TRÍCH DẪN
Rudolphs Pediatrics Self-Assessment and Board Review 22nd
by Michael Cabana
Price: $75.05
Series: Rudolph’s Pediatrics
Paperback: 352 pages
Publisher: McGraw-Hill Professional; 1 edition (December 11, 2013)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment