Siêu âm nội soi can thiệp 2019

Siêu âm nội soi can thiệp 2019

Siêu âm nội soi can thiệp 2019.Tập sách này cung cấp một cái nhìn toàn diện, toàn diện về siêu âm nội soi can thiệp (EUS). Mỗi chương bao gồm một quy trình duy nhất hoặc nhóm thủ tục liên quan, có đánh giá tài liệu chi tiết và lời khuyên về các kỹ thuật nội soi tiên tiến này, và kèm theo một video nội soi toàn diện và hình ảnh nội soi và siêu âm minh họa.

Văn bản cũng xem xét các sự kiện bất lợi liên quan đến EUS can thiệp, cả cách tránh chúng và cách quản lý chúng khi chúng phát sinh.

Được viết bởi các chuyên gia nội soi trong lĩnh vực này, Siêu âm Nội soi Can thiệp là một nguồn tài nguyên quý giá trong thực hành của các bác sĩ tiêu hóa thực hiện nội soi tiên tiến.

Về tác giả sách
Douglas G. Adler MD, FACG, AGAF, FASGE
Giáo sư y khoa
Giám đốc nội soi trị liệu, Chương trình học bổng tiêu hóa
Khoa Tiêu hóa và Gan mật
Đại học Y khoa Utah
Trung tâm ung thư Huntsman
Thành phố Salt Lake, UT, Hoa Kỳ

Siêu âm nội soi can thiệp 2019
Interventional Endoscopic Ultrasound
Editors: Adler, Douglas G. (Ed.)
eBook ISBN 978-3-319-97376-0
DOI 10.1007/978-3-319-97376-0
Hardcover ISBN 978-3-319-97375-3
Publisher Springer International Publishing
Copyright Holder Springer International Publishing AG, part of Springer Nature
Number of Pages XII, 197
Copyright 2020

Xem thêm : Siêu âm lâm sàng toàn tập 3E 2016

Siêu âm nội soi can thiệp 2019

Leave a Comment