NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, TỔN THƯƠNG CỦA TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH MẠCH VÀNH VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH, BỆNH VIỆN E

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, TỔN THƯƠNG CỦA TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH MẠCH VÀNH VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH, BỆNH VIỆN E

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, TỔN THƯƠNG CỦA TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH MẠCH VÀNH VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH, BỆNH VIỆN E
Phan Thảo Nguyên1, Nguyễn Oanh Oanh2, Lê Ngọc Thành1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương và kết quả can thiệp mạch vành qua da (percutaneous coronary intervention – PCI) của tắc hoàn toàn mạn tính mạch vành (chronic total intervention – CTO). Đối tượng và phương pháp: từ 1/2015 – 12/2018 có 75 bệnh nhân (BN) đủ tiêu chuẩn chẩn đoán CTO được điều trị can thiệp qua da tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Kết quả: Tuổi trung bình 67,59 ± 8,67, tỷ lệ mắc bệnh nam/nữ: 3/1. Tăng huyết áp (THA) 86,7%, tất cả các BN hút thuốc là nam giới, chiếm 70,7%, tiền sử của nhồi máu cơ tim (NMCT) và đã được can thiệp chiếm 42,7%. Mức độ đau ngực theo CCS I, II, III và đau ngực IV là 13,3%, 49,3%, 28,0%, 9,3%. Mức độ suy tim theo NYHA I, II, III, IV (12,0%, 69,3%, 16,0% và 2,7%). Tỷ lệ của từng vị trí tổn thương tắc nghẽn mạn tính hoàn toàn: Động mạch liên thất trước (Left anterior descending – LAD coronary artery), động mạch vành mũ (Left circumflex – LCx coronary artery), động mạch vành phải (Right coronary artery – RCA) lần lượt là 34,5%, 20,3% và 45,3%. Chiều dài vị trí CTO có tổn thương trung bình LAD, LCx, RCA (15,87 ± 4,40 mm, 16,82 ± 4,02 mm, 17,81 ± 4,49 mm). Tổng điểm trung bình mức độ phức tạp của J-CTO là 1,44 ± 0,90. Thời gian can thiệp trung bình 124,37 ± 49,54 phút. Thời gian chiếu tia trung bình 78,69 ± 32,27 phút. Liều thuốc cản quang trung bình 305,85 ± 56,59 ml. Trong số 75 BN được can thiệp có 84 tổn thương CTO, trong đó có 76 vị trí tổn thương CTO (90,5%) đã được tiến hành can thiệp. Tỷ lệ thành công chung 96%, tỷ lệ can thiệp thất bại 4%. Kết luận: Điều trị can thiệp qua da với những tổn thương CTO cho thấy: tỷ lệ thành công cao, ít biến chứng trầmtrọng hơn khi so với phẫu thuật giúp BN cải thiện các triệu chứng, chất lượng cuộc sống, chức năng thất trái ngay sau can thiệp.

 

https://thuvieny.com/nghien-cuu-dac-diem-lam-sang-ton-thuong-cua-tac-hoan-toan-man-tinh-mach-vanh-va-ket-qua-can-thiep-mach-vanh-qua-da/

Leave a Comment