SIÊU ÂM PHÁT HIỆN GIÃN THỰC QUẢN TRONG CO THẮT TÂM VỊ BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP

SIÊU ÂM PHÁT HIỆN GIÃN THỰC QUẢN TRONG CO THẮT TÂM VỊ BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP

SIÊU ÂM PHÁT HIỆN GIÃN THỰC QUẢN TRONG CO THẮT TÂM VỊ BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP
BS Lê Thanh Toàn1, BS Ngô Thùy Trâm1, BS Nguyễn Hà Giang1, BS Trần Anh Tuấn2, BS Lâm Tiến2, BS Nguyễn Văn Mười3
1 Bệnh viện Chợ Rẫy
2 BV Chợ Rẫy
3 BS Nguyễn Văn Mười
Thực quản có thể phân chia thành 4 đoạn: đoạn cổ, đoạn ngực, đoạn hoành và đoạn trong ổ bụng. Trong quá trình khám siêu âm cho bệnh nhân tại khoa Siêu âm-Thăm dò chức năng, chúng tôi nhận thấy bác sĩ siêu âm có thể quan sát được hình ảnh của thực quản đoạn hoành – bụng với hình ảnh bình thường và hình ảnh giãn bất thường. Qua nghiên cứu 3 bệnh án bệnh nhân giãn thực quản trong bệnh lý co thắt tâm vị, chúng tôi thấy hình ảnh giãn thực quản trên siêu âm là: kích thước > 20 mm, đoạn cuối có hình ảnh “mỏ chim”, bệnh nhân uống nước quan sát thấy dịch trong thực quản chuyển động xoáy có thể gọi là dấu hiệu “máy giặt”.

 

SIÊU ÂM PHÁT HIỆN GIÃN THỰC QUẢN TRONG CO THẮT TÂM VỊ BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP

Leave a Comment