SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA XẠ HÌNH SPECT Tc99M GẮN HỒNG CẦU VÀ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U MÁU GAN

SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA XẠ HÌNH SPECT Tc99M GẮN HỒNG CẦU VÀ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U MÁU GAN

 SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA XẠ HÌNH SPECT Tc99M GẮN HỒNG CẦU VÀ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U MÁU GAN

Lê Ngọc Hà*; Nguyễn Danh Thanh**; Trần Đình Dưỡng**
TÓM TẮT 
U máu là loại khối u lành tính hay gặp nhất ở gan. Các phương  pháp chẩn đoán  hình ảnh thông  thường  như  siêu  âm  được  sử  dụng  để  chẩn  đoán  u  máu  gan ,  nhưng  các  dấu  hiệu thường thay đổi và ít đặc hiệu. Vì vậy,  trong nhiều trường hợp, bác sỹ  lâm sàng gặp khó khăn khi phân biệt u máu với ung thư biểu mô gan. Nghiên cứu này nhằm so sánh giá trị của xạ hình 
Tc99m gắn hồng cầu với siêu âm trong chẩn đoán u máu gan trên 98 bệnh nhân   N  nghi ngờ có khối u máu gan trên hình ảnh chẩn đoán thông thường được nhận vào nghiên cứu. So sánh chụp xạ hình gan Tc99m gắn hồng cầu  R Cs  và siêu âm với chẩn đoán xác định bằng chọc hút tế bào hoặc  giải phẫu bệnh.  Kết quả:  các dấu hiệu trên siêu âm rất khác và kém đặc hiệu trong việc xác định u máu gan. Sự phù hợp chẩn đoán ở mức độ vừa giữa hai phương pháp xạ hình R Cs và siêu âm  hệ số Kappa = 0,5 . Độ nhạy, đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính và dự báo âm tính của xạ hình R Cs trong chẩn đoán u máu gan là 97,1%, 100%, 100%, 90% và 97% so với siêu âm tương ứng  65,6%, 81,8%, 91,3%, 45% và 75%. Chụp xạ hình Tc99m gắn hồng cầu là phương pháp chẩn đoán chính xác u máu gan so với siêu âm

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment