Tình trạng nhạy cảm ngà răng của sinh viên Viện Đào tạo răng hàm mặt-Đại Học Y Hà Nội

Tình trạng nhạy cảm ngà răng của sinh viên Viện Đào tạo răng hàm mặt-Đại Học Y Hà Nội

 Tình trạng nhạy cảm ngà răng của sinh viên Viện Đào tạo răng hàm mặt-Đại Học Y Hà Nội

Tống Minh Sơn-Nguyễn Thị Nga

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment