So sánh phương pháp lấy huyết khối trực tiếp với điều trị bắc cầu cho đột quỵ tắc động mạch lớn tuần hoàn trước

So sánh phương pháp lấy huyết khối trực tiếp với điều trị bắc cầu cho đột quỵ tắc động mạch lớn tuần hoàn trước

So sánh phương pháp lấy huyết khối trực tiếp với điều trị bắc cầu cho đột quỵ tắc động mạch lớn tuần hoàn trước
Nguyễn Hữu An, Vũ Đăng Lưu, Mai Duy Tôn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Từ tháng 12 năm 2020 tới tháng 2 năm 2022, 80 bệnh nhân đã tham gia và ghép cặp trong nghiên cứu so sánh phương pháp lấy huyết khối trực tiếp với phương pháp bắc cầu tiêu chuẩn. Các chỉ số đầu vào của các bệnh nhân là tương đồng giữa hai nhóm. Sau 90 ngày theo dõi, 25 bệnh nhân (62,5%) ở nhóm lấy huyết khối trực tiếp đạt đầu ra lâm sàng tốt (mRS 0-2) không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 24 bệnh nhân (60,0%) ở nhóm điều trị bắc cầu (OR = 0,9, 95% KTC từ 0,4 tới 2,2, p = 0,82). Tái thông thành công (TICI 2b-3) đạt được ở 90% bệnh nhân trong mỗi nhóm (OR = 1,0, 95% KTC từ 0,2 tới 4,3, p = 1,00). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ chuyển dạng chảy máu hay tỷ lệ tử vong. Các kết quả trong nghiên cứu này của chúng tôi gợi ý không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tính an toàn và hiệu quả của phương pháp lấy huyết khối trực tiếp so với phương pháp điều trị bắc cầu tiêu chuẩn.

Tiêu huyết khối (THK) đường tĩnh mạch với thuốc Alteplase  đã  gần  như  là  phương  pháp điều trị duy nhất được chứng minh có hiệu quả với đối quỵ thiếu máu não cấp trong vòng 4,5 giờ kể từ năm 1995.1 Tuy nhiên, phương pháp này có hai nhược điểm chính là làm tăng nguy cơ chảy máu nội sọ (CMNS) và hiệu quả tái thông thấp với đột quỵ có tắc mạch lớn.1,2 Một kỷ nguyên mới cho điều trị đột quỵ tắc mạch lớn đã mở ra kể từ năm 2015 với kết quả phân tích gộp từ 5 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có  đối  chứng  (Randomized  Controlled  Trial  – RCT) cho thấy can thiệp lấy huyết khối cơ học (LHK) giúp cải thiện đầu ra lâm sàng so với chỉ dùng THK đơn thuần (OR = 2,49, 95% khoảng tin cậy (KTC) từ 1,76 tới 3,53, p < 0,0001).3 Kể từ đây, phác đồ điều trị đột quỵ cấp có tắc động mạch lớn đã chuyển dịch sang phối hợp THK trước rồi LHK sau (điều trị bắc cầu) khi không có chống chỉ định của THK hoặc LHK trực tiếp khi có chống chỉ định THK.4Theo khuyến cáo năm 2019 của Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ, các bệnh nhân có đột quỵ tắc động mạch lớn trong vòng 4,5 giờ nên được dùng THK song song với LHK nếu bệnh nhân không có chống chỉ định của THK.4 Một nghiên cứu phân tích tổng quan năm 2019 thì cho rằng LHK trực tiếp không thua kém so với phương pháp phối hợp LHK và THK.5 Do đó việc dùng THK trước LHK đang bị đặt ra tranh luận do tỷ lệ tái thông sớm của THK tương đối thấp, trong khi làm tăng nguy cơ chảy máu não và tăng chi phí điều trị. Một loạt các RCTs so sánh LHK trực tiếp với phương pháp phối hợp đã và đang được tiến hành trên thế giới bao gồm DIRECT-MT, DEVT, SKIP, MR CLEAN-NO IV, SWIFT-DIRECT  (NCT03192332),  DIRECT-SAFE (NCT03494920).

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment