SỔ TAY MINH HỌA VỀ TĂNG HUYẾT ÁP

SỔ TAY MINH HỌA VỀ TĂNG HUYẾT ÁP

SỔ TAY MINH HỌA VỀ TĂNG HUYẾT ÁP.Việc phát hiện và kiểm soát tăng huyết áp là chìa khóa quan trọng cho công tác phòng ngừa đột quỵ, nhưng mục tiêu của việc đạt được huyết áp bình thường mà không đi kèm với các tác dụng phụ vẫn chưa đạt được những kết quả ổn định.

Cuốn sách tham khảo bỏ túi này cung cấp một tổng quan chuyên nghiệp nhưng súc tích các thành tố quan trọng của tăng huyết áp.

Được minh họa bởi các hình ảnh màu, với văn bản ngắn gọn và dễ hiểu, các câu hỏi tự ôn tập, tham khảo minh họa bỏ túi về Tăng huyết áp là một tham khảo hữu ích cho các chuyên gia tim mạch, các bác sĩ nội khoa, bác sĩ gia đình, điều dưỡng, nội trú cũng như tất cả những ai muốn cập nhật các kiến thức của họ trong lĩnh vực này.

TÓM TẮT

An Illustrated Pocketbook of Hypertension

Peter F. Semple

Price: $54.95

Paperback: 80 pages

Publisher: Informa Healthcare;

1 edition (March 24, 2003)

Language: English

ISBN-10: 1842140574

ISBN-13: 978-1842140574

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment