TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH Y HỌC THẢM HỌA: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH Y HỌC THẢM HỌA: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH Y HỌC THẢM HỌA: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Đỗ Quyết1, Nguyễn Như Lâm2, Nguyễn Gia Tiến2
Chu Anh Tuấn2, Nguyễn Tiến Dũng2, Lê Quốc Chiểu2
TÓM TẮT
Chuyên ngành Y học thảm họa được xây dựng và phát triển có chiều sâu trên thế giới. Bài báo khái quát công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành Y học thảm họa trên thế giới, trong đó giới thiệu và phân tích mô hình của các nước phát triển và đang phát triển, nội dung về thực trạng công tác đào tạo, nghiên cứu y học thảm họa, những hạn chế về triển khai công tác đáp ứng y tế trong thảm họa ở Việt Nam cũng như đề xuất định hướng phát triển chuyên ngành này tại Việt Nam.

Thảm họa luôn đi cùng với sự phát triểncủa kinh tế xã hội. Trên thế giới, hằng năm xảy ra hàng nghìn thảm họa lớn gây thiệt hại về người và tài sản như động đất, sóng thần, cháy rừng, cháy nổ các tòa nhà chung cư cao tầng, sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất, lũ lụt, dịch bệnh…

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment