Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm 2E 2016

Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm 2E 2016

Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm 2E 2016.Đo các thông số quan trọng là một phần thiết yếu việc giải thích ảnh quét siêu âm và phân biệt giữa giải phẫu bình thường với bệnh lý. Các thực tập sinh X-quang và bác sĩ siêu âm thường thấy khó đạt được một sự đánh giá tốt các phép đo như vậy.

Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm 2E 2016.Cuốn sách này là một sổ tay thân thiện với người sử dụng có thể được sử dụng trong thực hành ngày-qua-ngày. Nó được tạo thành từ một loạt các hình ảnh siêu âm đi kèm với hình vẽ giải thích cùng với tất cả các phép đo quan trọng. Biến thể giải phẫu bình thường được đưa ra cùng với bao quát các biểu hiện thay đổi trong quá trình phát triển. Ngoài ra còn có một danh sách các tài liệu tham khảo quan trọng cho mỗi tiêu chí.
Việc bao quát các thông tin cần thiết phù hợp với các tiêu chuẩn hỏi thi lý thuyết và lâm sàng làm cho cuốn sổ tay này đặc biệt lý tưởng cho các học viên x-quang và các bác sĩ siêu âm mới hành nghề.

Measurement in Ultrasound 2nd Edition

Product details
Paperback: 428 pages
Publisher: CRC Press; 2 edition (July 27, 2016)
Language: English

Sổ tay Thực hành Đo lường trên Siêu âm 2E 2016

Leave a Comment