Sổ tay trị liệu nội thần kinh 2015

Sổ tay trị liệu nội thần kinh 2015

Sổ tay trị liệu nội thần kinh 2015. Đây là cuốn sổ tay thực tế về điều trị các rối loạn thần kinh, sách được biên soạn với mục đích cung cấp các câu trả lời ngắn gọn và cập nhật cho các thầy thuốc lâm sàng bận rộn trong các phòng khám, lâm sàng hay khoa cấp cứu. Một phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng được sử dụng, nhưng trong các trường hợp các bằng chứng hay dữ liệu đáng tin cậy không có sẵn, một ý kiến của các chuyên gia luôn luôn được cung cấp để đáp ứng các mong muốn của người đọc.

Tất cả các rối loạn thần kinh (thường gặp cũng như ít gặp) đều được bao quát; Mỗi chương đều tuân theo định dạng tương đồng, và bao gồm một bản giới thiệu về dịch tễ học và các biểu hiện lâm sàng của mỗi bệnh. Sau đó các biện pháp điều trị được thảo luận, bao gồm điều trị dược lý và phi dược lý, với việc sử dụng rộng rãi các bảng biểu và số liệu, hình ảnh, các sơ đồ tư duy cũng được bao gồm trong hầu hết các chương.

TRÍCH DẪN
Handbook of Neurological Therapy Paperback
January 7, 2015
by Carlo Colosimo, Antonio Gil-Nagel, Nils Erik Gilhus, Alan Rapoport, Olajide Williams
Buy New Price: $55.81
Paperback: 480 pages
Publisher: Oxford University Press; 1 edition (January 7, 2015)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment