Đánh giá đáp ứng và một số tác dụng không mong muốn hóa trị bổ trợ trước phác đồ paclitaxel – carboplatin trong ung thư buồng trứng giai đoạn III – IV tại bệnh viện K

Đánh giá đáp ứng và một số tác dụng không mong muốn hóa trị bổ trợ trước phác đồ paclitaxel – carboplatin trong ung thư buồng trứng giai đoạn III – IV tại bệnh viện K [Luận văn chuyên khoa 2]

Title:  Đánh giá đáp ứng và một số tác dụng không mong muốn hóa trị bổ trợ trước phác đồ paclitaxel – carboplatin trong ung thư buồng trứng giai đoạn III – IV tại bệnh viện K
Authors:  Nguyễn, Thị Thanh Loan
Advisor:  Lê, Thanh Đức
Keywords:  bổ trợ trước;ung thư buồng trứng
Issue Date:  13/10/2023
Publisher:  Đại học Y Hà Nội
Abstract:  Phác đồ hóa trị bổ trợ trước paclitaxel – carboplatin cho tỷ lệ đáp ứng cao, tác dụng không mong muốn thấp, giúp cải thiện khả năng phẫu thuật đạt tối ưu và giảm các biến chứng phẫu thuật.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn chuyên khoa 2

Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment