SỬ DỤNG CASSETTE CR TRONG KIỂM TRA ĐỘ TRÙNG KHÍT CỦA KÍCH THƯỚC TRƯỜNG SÁNG VÀ TRƯỜNG XẠ

SỬ DỤNG CASSETTE CR TRONG KIỂM TRA ĐỘ TRÙNG KHÍT CỦA KÍCH THƯỚC TRƯỜNG SÁNG VÀ TRƯỜNG XẠ

SỬ DỤNG CASSETTE CR TRONG KIỂM TRA ĐỘ TRÙNG KHÍT CỦA KÍCH THƯỚC TRƯỜNG SÁNG VÀ TRƯỜNG XẠ
NGUYỄN TIÊN QUÂN1, VŨ ANH DŨNG2
TÓM TẮT
Kiểm tra đảm bảo chất lượng máy gia tốc là khâu quan trọng trong đảm bảo chất lượng xạ trị. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, các quy trình kỹ thuật xây dựng thực hiện kiểm tra đảm bảo chất lượng đối với trường sáng trường xạ, điểm đồng tâm trường xạ sử dụng phim Kodak EDR2. Với sự phát triển công nghệ, X quang kỹ thuật DR và CR đã thay thế hoàn toàn kỹ thuật kinh điển, thiết bị rửa phim và phòng tối không còn sử dụng tại bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi tiến hành khảo sát việc sử dụng cassette IP của hãng Fuji cho việc thực hiện kiểm tra sự trùng khít của kích thước trường sáng và trường xạ. Chúng tôi thực hiện qua các bước, bước một, chúng tôi xác định khoảng cách SSD tới bề mặt để thu được độ phóng của thước chia khoảng cách trong hình ảnh có độ dài là 10cm. Bước hai, chúng tôi khảo sát với các độ cao dây chì nhỏ tạo hình ảnh dễ quan sát trên phần mềm. Cuối cùng, chúng tôi thực hiện đo kiểm tra sự trùng khít của kích thước trường sáng và trường xạ. Kết quả thu được độ lệch giữa trường sáng và trường xạ tại cạnh lớn nhất 1.1mm, độ lệch nhỏ nhất 0.2 mm. Như vậy, việc kiểm tra sự trùng khít của kích thước trường sáng và trường xạ có thể sử dụng cassette CR thực hiện, ngoài ra chúng tôi hướng tới việc kiểm tra điểm đồng tâm.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, việc sử dụng cassette CR thực hiện chụp kiểm tra trường chiếu xạ trị đã được thực hiện thường quy với việc bổ sung lớp chì dày 1.2mm. Điều này đã góp phần khẳng định vị trí chiếu xạ, trường chiếu đúng so với lập kế hoạch xạ trị, góp phần đảm bảo chất lượng xạ trị[1].
Ngoài chụp kiểm tra trường chiếu xạ trị, để đảm bảo chất lượng xạ trị còn cần rất nhiều yếu tố bao gồm con người, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật theo các hướng dẫn của Hiệp hội Vật lý Y khoa Mỹ (AAPM) tại các bản báo cáo 46 và 283[1,2] cũng như các tổ chức khác.
Tại Việt Nam, việc thực hiện chương trình kiểm tra đảm bảo chất lượng tùy từng cơ sở mà thực thi ở các mức độ khác nhau. Với việc Thông tư 15/2017/TT-BKHCN về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị kèm theo hướng dẫn thực hiện có hiệu lực từ 15/12/2018. Việc thực hiện bao gồm nhiều nội dung chuyên môn liên quan trong chương trình đảm bảo chất lượng máy gia tốc tuyến tính. Một nội dung trong tiêu chí là kiểm tra sự trùng khít của kích thước trường sáng và trường xạ

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment