Sử dụng thuốc trong châm giảm đau để mổ

Sử dụng thuốc trong châm giảm đau để mổ

Tên bài báo:Sử dụng thuốc trong châm giảm đau để mổ

Tác giả:    Lã Quang Nhiếp

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1983    Số:    5            Trang:    29-32

Tóm tắt:    

Tác giả đã đề cập đến việc sử dụng thuốc trong châm giảm đau để mổ. Tác giả cũng giới thiệu chi tiết về thuốc với các yêu cầu giảm đau để mổ, sử dụng loại thuốc nào để hỗ trợ cho châm và sử dụng loại thuốc hỗ trợ thế nào cho tốt (an thần trấn tĩnh, giảm đau, chứng tiết cholin).

Sử dụng thuốc trong Châm giảm đau để mổ

Leave a Comment