SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN – LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN – LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN-LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
 Học viên: Nguyễn Quốc Minh
Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Tiến Nam
Sự hài lòng trong công việc của nhân viên y tế đang là một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay, góp phần duy trì nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Các nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc của nhân viên y tế tại phòng khám tư nhân chưa được khai thác một cách sâu sắc hiện nay. Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu “Sự hài lòng trong công việc và một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên y tế tại Phòng khám Đa khoa Sài Gòn – Long Khánh, tỉnh Đồng Nai năm 2020”. Mục tiêu của nghiên cứu là: Mô tả thực trạng sự hài lòng trong công việc của  nhân viên y tế tại phòng khám đa khoa Sài Gòn – Long Khánh năm 2020; và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên y tế tại phòng khám đa khoa Sài Gòn – Long Khánh năm 2020. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Số liệu thu thập thông qua việc phỏng vấn trực tiếp tất cả 65 nhân viên y tế, 5 cuộc phỏng vấn sâu cán bộ y tế và 1 cuộc thảo luận nhóm. Thời gian nghiên cứu từ 1/2020 đến 31/08/2020.trung bình là 4.09. Trong đó, tỷ lệ hài lòng về môi trường làm việc là 89%, điểm trung bình là 4.39; tỷ lệ hài lòng về lãnh đạo, đồng nghiệp là 75%, điểm trung bình là 4.13; tỷ lệ hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi là 23%, điểm trung bình là 3.71; tỷ lệ hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến là 83%, điểm trung bình là 4.18; tỷ lệ hài lòng các yếu tố chung về phòng khám là 86%, điểm trung bình là 4.19. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên y tế trong công việc là: nguồn nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị; tài chính; và quản lý điều hành. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị tới phòng khám và nhân viên y tế nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên y tế trong công việc

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment