Sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện tư nhân ở Việt Nam năm 2018

Sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện tư nhân ở Việt Nam năm 2018

Sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện tư nhân ở Việt Nam năm 2018
Hoàng Thị Hải Vân, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Phạm Thu Vân, Phạm Phương Mai, Nguyễn Thị Thu Hường, Lê Vũ Thuý Hương, Nguyễn Thị Ly, Dương Huy Lương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
 Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại các bệnh viện tư nhân tại Việt Nam với cỡ mẫu 29.005 nhân viên y tế nhằm mô tả mức độ hài lòng và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế (CSYT) tư nhân trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy nữ giới chiếm chủ yếu (69,35%), tuổi trung bình 32,82 ± 9,57 tuổi. Điều dưỡng, hộ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất với 44,35%. Sự hài lòng chung về bệnh viện và về lãnh đạo, đồng nghiệp có điểm trung bình cao nhất, lần lượt 4,25 và 4,23 điểm. Sự hài lòng về thu nhập thấp nhất với 4,11 điểm. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng gồm nữ giới có mức độ hài lòng với công việc thấp hơn nam giới; các nhà quản lý, lãnh đạo bệnh viện có hài lòng cao hơn so với những vị trí công việc khác; nhân viên làm trong khối hành chính có sự hài lòng cao hơn so với các khoa khác; người có kiêm nhiệm từ hai công việc trở lên và số buổi trực trong một tháng nhiều hơn thì mức độ hài lòng càng giảm. Cần có các nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu lý do về mức độ hài lòng khác nhau và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân.

Sự hài lòng với công việc là cảm xúc được đo lường dựa trên các khía cạnh nhận thức và hành vi của người lao động với công việc của họ.1 Sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế (NVYT) là một trong những yếu tố tác động đến chất lượng và hiệu quả của hệ thống chăm sóc sức khỏe. NVYT là những người cung cấp dịch vụ và chăm sóc cho người bệnh trực tiếp như bác sĩ và điều dưỡng; hoặc gián tiếp như phụ tá, kĩ thuật viên phòng thí nghiệm, nhân viên quản lý chất thải y tế.2 Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng sự hài lòng với công việc của NVYT chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thu nhập, đồng nghiệp, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến.1 Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra vai trò quan trọng của sự hài lòng với công việc trong mối quan hệ với năng suất làm việc, các mối quan hệ đồng nghiệp và sức khỏe thể chất và tinh thần.4 Khi nhân viên hài lòng với công việc, họ làm việc hiệu quả hơn.5Sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế đã  được  chứng  minh  rằng  có  mối  liên  quan chặt chẽ với sự hài lòng của người bệnh, và góp phần vào nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment