TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG CỔ CỦA BÀI THUỐC “QUYÊN TÝ THANG” KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG CỔ TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG CỔ CỦA BÀI THUỐC “QUYÊN TÝ THANG” KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG CỔ TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG CỔ CỦA BÀI THUỐC “QUYÊN TÝ THANG” KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG CỔ TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ
Nguyễn Thị Ngọc Ánh1*, Đỗ Quốc Hương1,
TÓM TẮT Phạm Ngọc Hà1

Mục tiêu: Nghiên cứu 60 bệnh nhân (30 bệnh nhân nhóm chứng, 30 bệnh nhân nhóm nghiên cứu) được chẩn đoán đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp của Bộ y tế năm 2016 tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ 1/2021 đến 7/2021 nhằm đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ của Bài thuốc”Quyên tý thang” kết hợp tập vận động cột sống cổ trên bệnh nhân đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, có đối chứng, so sánh trước sau điều trị.
Kết quả: Nghiên cứu cho thấy nhóm nghiên cứu có điểm đau VAS trung bình sau điều trị giảm từ 5,50 ± 1,18 điểm xuống 1,57 ± 1,22 điểm, thấp hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05); cải thiện tầm vận động cột sống cổ nhiều hơn nhóm (p < 0,05). Kết luận: Bài thuốc ”Quyên tý thang” kết hợp bài tập vận động cột sống cổ có tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ trên bệnh nhân đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ Hữu Lương (2006). Thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm. Nhà xuất bản Y học, 7-32, 53-59, 60-61, 92-96.
2. Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng, Quy trình tập vận động cột sống. Nhà xuất bản Y học, 60.
3. Nguyễn Nhược Kim, Nguyễn Thị Thu Hà (2017). Bài giảng nội Khoa Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 145-162.
4. Nguyễn Nhược Kim (2009). Phương tễ học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 66-67, 73-81, 147-170.

5. Bộ Y tế (2017). Dược điển Việt Nam V, tập II. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 1151-1378.
6. Bộ Y tế, cục quản lý khám chữa bệnh (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 145-153.
7. Nguyễn Nhược Kim, Hoàng Minh Chung (2009). Dược học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 48-56, 99-109, 201-240

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG CỔ CỦA BÀI THUỐC “QUYÊN TÝ THANG” KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG CỔ TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ

Leave a Comment