Tạo khối ung thư phổi không tế bào nhỏ của người trên thực nghiệm

Tạo khối ung thư phổi không tế bào nhỏ của người trên thực nghiệm

Tạo khối ung thư phổi không tế bào nhỏ của người trên thực nghiệm
Nguyễn Thị Mỹ Thành, Nguyễn Văn Đô, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Lĩnh Toàn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mô hình ung thư thực nghiệm không thể thiếu trong nghiên cứu ung thư tiền lâm sàng in vivo để thử nghiệm các thuốc chống ung thư. Nghiên cứu này tạo ra khối ung thư phổi không tế bào nhỏ người trên cơ thể chuột thiếu hụt miễn dịch (chuột Nude) bằng dòng tế bào ung thư phổi người H460. Ghép tế bào ung thư phổi người, liều 0.1ml × 107 tế bào/ H460 dưới da đùi chuột Nude. Xác định tỷ lệ mọc u, thể tích khối u, tỷ lệ thoái u, tỷ lệ sống – chết, hình ảnh giải phẫu bệnh lý của khối u. Tỷ lệ mọc u đạt 100%, không có chuột nào chết do lỗi kỹ thuật. Hình ảnh giải phẫu bệnh tương đồng như khối u trên người. Tạo được mô hình chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư phổi không tế bào nhỏ người dòng H460.

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư đứng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Theo thống kê của Globocan 2020, trên thế giới có khoảng 19.292.789 ca mắc ung thư, trong đó ung thư phổi là 2.206.771 ca chiếm 11,4% tổng các loại ung thư. Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi (18%) đứng đầu trong tất cả các loại ung thư.
Các phương pháp điều trị hiện nay: Phẩu thuật, xạ trị, hóa chất; các phác đồ đơn hay đa trị liệu đã khai thác tối đa tiềm năng nhưng tỷ lệ tử vong do ung thư phổi vẫn cao nhất trong tất cả các loại ung thư.

Tạo khối ung thư phổi không tế bào nhỏ của người trên thực nghiệm

Leave a Comment