THẢI GHÉP CẤP QUA TRUNG GIAN KHÁNG THỂ Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

THẢI GHÉP CẤP QUA TRUNG GIAN KHÁNG THỂ Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

THẢI GHÉP CẤP QUA TRUNG GIAN KHÁNG THỂ Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 

Tô Vũ Khương1; Bùi Văn Mạnh1; Hoàng Mạnh An1 Vũ Nhất Định1; Vũ Minh Dương1

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề:thải ghép cấp qua trung gian kháng thể thường gặp ở giai đoạn muộn sau ghép, nhưng  cũng  có  thể xảy  ra  rất  sớm  sau  ghép.  Mục  tiêu: mô  tả  đặc  điểm  và  kết  quả  điều  trị 2 trường hợp thải ghép cấp qua trung gian kháng thể xảy ra  ởgiai  đoạn sớm tại Bệnh viện Quân y 103.  Đối tượng và phương pháp:mô tảtrường hợp ca bệnh. Thu thập  đặc  điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả  điều trị  đợt thải ghép của 2 bệnh nhân  được chẩn  đoán thải ghép cấp qua trung gian kháng thể. Kết quả: đợt thải ghép cấp ở2 bệnh nhân xảy ra trong tuần đầu với biểu hiện: giảm nước tiểu đột ngột, tăng nhanh ure và creatinin máu, sinh thiết thận có lắng đọng C4d tại thận ghép. Điều trịbằng tách huyết tương, corticoid, IVIg có hiệu quảtốt. Kết luận:  2 bệnh nhân bị thải ghép cấp qua trung gian kháng thể ngay tuần  đầu sau ghép và  đáp ứng tốt với các biện pháp điều trị thải ghép cấp.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment