THẦN KINH HỌC HÀNH VI VÀ NHẬN THỨC CỦA ĐỘT QUỴ

THẦN KINH HỌC HÀNH VI VÀ NHẬN THỨC CỦA ĐỘT QUỴ

THẦN KINH HỌC HÀNH VI VÀ NHẬN THỨC CỦA ĐỘT QUỴ.Việc chăm sóc các bệnh nhân đột quỵ đã thay đổi một cách sâu sắc trong những năm gần đây. Cũng như những cải thiện trong chăm sóc cấp cứu tình trạng này, có những tiến bộ rõ rệt trong hiểu biết của chúng ta, sự quản lý và phục hồi chức năng của những khiếm khuyết tàn dư. 

Cuốn sách này trình bày chăm sóc bệnh nhân đột quỵ, tập trung vào các vấn đề nhận thức và hành vi. Nó cung cấp một đánh giá toàn diện trong lĩnh vực này, bao quát giá trị chẩn đoán của những điều kiện này trong giai đoạn cấp tính và sau đó, những đòi hỏi của chúng trong quá trình điều trị và quản lý và khả năng và ý nghĩa của sự tàn phế về lâu dài.

Cuốn sách này sẽ hấp dẫn tất cả các bác sĩ lâm sàng có liên quan đến chăm sóc các bệnh nhân đột quỵ, cũng như cho các nhà tâm lý học thần kinh, các chuyên gia trị liệu phục hồi chức năng khác và các nhà khoa học nghiên cứu khoa học thần kinh cơ bản.

THẦN KINH HỌC HÀNH VI VÀ NHẬN THỨC CỦA ĐỘT QUỴ

TRÍCH DẪN

The Behavioral and Cognitive Neurology of Stroke

Olivier Godefroy, Julien Bogousslavsky

Price: $136.00

Paperback: 668 pages

Publisher: Cambridge University Press; 1 edition (April 2, 2009)

Language: English

THẦN KINH HỌC HÀNH VI VÀ NHẬN THỨC CỦA ĐỘT QUỴ

Leave a Comment