THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG VAN CƠ HỌC SỐ NHỎ: TẠI SAO LỰA CHỌN VAN SORIN BICARBON SLIMLINE?

THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG VAN CƠ HỌC SỐ NHỎ: TẠI SAO LỰA CHỌN VAN SORIN BICARBON SLIMLINE?

 THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG VAN CƠ HỌC SỐ NHỎ: TẠI SAO LỰA CHỌN VAN SORIN BICARBON SLIMLINE?

Đặng Hanh Sơn*; Tạ Hoàng Tuấn*; Trần Thanh Bình**
TÓM TẮT
Nghiên cứu 73 bệnh nhân (BN) được điều trị phẫu thuật thay van động mạch chủ (ĐMC) loại Sorin Bicarbon Slimline cỡ 17 và 19 tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 01 – 2009 đến 12 – 2010.
Kết quả: tỷ  lệ  tử  vong 2/73 BN (2,7%).  Chảy máu sau mổ  4/73  BN (5,4%), nhiễm trùng vết mổ  3/73  BN  (4,1%). Biến chứng liên quan đến van nhân tạo: tan máu gặp 1/73  BN (1,4%), hở cạnh van nhân tạo 3/73 BN (4,1%). NYHA sau phẫu thuật 1 năm: không có BN nào NYHA III – IV. Giá trị NYHA trung bình sau phẫu thuật 1,3 ± 0,5 so với trước phẫu thuật 2,3 ± 0,5, khác biệt có ý nghĩa thống kê  (p < 0,001). Chức năng thất trái thay đổi không có ý nghĩa thống kê so với 
trước phẫu thuật, trước khi ra viện và sau phẫu thuật 1 năm.
Kết luận: phẫu thuật thay van ĐMC bằng van nhân tạo cơ học là phẫu thuật thường quy và an toàn với tỷ  lệ  tử  vong, tỷ  lệ  biến chứng chung và tỷ  lệ  biến chứng liên quan đến van nhân tạo thấp. Bất tương hợp van –  BN  (PPM) là vấn đề  cần lưu tâm khi thay van ĐMC,  đặc biệt với van nhân tạo số  nhỏ. Van Sorin Bicarbon Slimline (SB Slimline) số  nhỏ  (số  17 và 19) có tỷ  lệ  PPM thấp và kết quả lâm sàng sau phẫu thuật tốt nên có thể được sử dụng tốt cho BN Việt Nam

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment