Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh năm 2016
Tác giả: Hà Minh Trang, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện năm 2016 nhằm mô tả thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Kết quả cho thấy có 81,8% các bà mẹ cho con bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh. 8% bà mẹ vắt bỏ sữa non. Tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu là 14%. Các chất lỏng trẻ được ăn thêm ngoài sữa mẹ trong 6 tháng đầu gồm nước trắng (58,7%), nước trái cây (55,7%), sữa bột (33%). Tỷ lệ trẻ đã cai sữa mẹ trước 24 tháng trong nhóm nghiên cứu là 55,2%. Lý do cai sữa là do mẹ thiếu sữa (16,2%), mẹ mang thai (26,6%), mẹ đi làm (51,3%). Nghiên cứu cũng tìm được mối liên quan giữa độ tuổi của mẹ và kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ với thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ. Số liệu nghiên cứu về thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi giúp cho chuyên gia dinh dưỡng có can thiệp kịp thời để tăng cường tỷ lệ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mình và hỗ trợ hướng dẫn các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ đúng phương pháp.

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi

Leave a Comment