THỰC HÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU DỰA TRÊN CHỨNG CỚ 2E 2011

THỰC HÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU DỰA TRÊN CHỨNG CỚ 2E 2011

THỰC HÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU DỰA TRÊN CHỨNG CỚ 2E 2011.Được biên soạn bởi một nhóm các chuyên gia vật lý trị liệu hàng đầu thế giới, cuốn sách này xem xét việc thực hành vật lý trị liệu dựa trên bằng chứng – xác định những gì cấu thành bằng chứng và làm thế nào để thực hiện những phát hiện trong các tình huống lâm sàng hàng ngày. 

Thảo luận về các yêu cầu nghề nghiệp cho y học dựa trên bằng chứng và lý luận lâm sàng, và cung cấp hướng dẫn dễ làm theo cho việc tìm kiếm và áp dụng chứng cứ. Nó cũng cung cấp các chiến lược hữu ích để xác định xem lợi ích được cung cấp bởi các biện pháp can thiệp vật lý trị liệu là đáng kể, đủ để làm cho các can thiệp đáng giá.

– Được viết riêng cho các chuyên gia vật lý trị liệu

– Hướng dẫn từng bước thực hành vật lý trị liệu dựa trên bằng chứng

– Được viết ở các cấp độ khác nhau tùy thuộc vào chuyên môn của người đọc: 

+ nhấn mạnh điểm quan trọng và tóm tắt cho những người lần đầu tiền tiếp xúc với các khái niệm mới

+ Giải thích chi tiết cho độc giả trung bình

+ Chú thích cho độc giả tiên tiến

– Trình bày chi tiết các chiến lược tìm kiếm bằng chứng, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ tìm kiếm, và cơ sở dữ liệu vật lý trị liệu cụ thể

– Xem xét mở rộng các hướng dẫn thực hành lâm sàng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment