THỰC TRẠNG BỆNH GLÔCÔM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG BỆNH GLÔCÔM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG BỆNH GLÔCÔM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
Ninh Sỹ Quỳnh, Nguyễn Thành Trung
 Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

TÓM TẮT
Mục tiêu:Xác địnhtỷ lệ bệnh glôcôm ở người trưởng thành tại huyện Đại Từ, tỉnh TháiNguyên. Thiết kế: Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Khám sàng lọc cho 1619 người dân từ 16 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú ổn định ở bốn xã  huyện Đại Từ. Kiểm tra thị lực, đo nhãn áp, soi đáy mắt đánh giá tình trạng đĩa thị giác, soi góc tiền phòng. Kết quả: Phát hiện được 79 bệnh nhân glôcôm chiếm tỷ lệ 4,88%. Bệnh gặp chủ yếu độ tuổi 45-65 là54,43%; trong đó tuổi 56-65 chiếm 34,18%. Bệnh glôcôm nguyên phát là chủ yếu 94,93%, trong đó glôcôm góc mở là 83,54%, glôcôm góc đónglà 11.39%. Tỷ lệ nam : nữ là 1:2. Kết luận: Bệnh thường gặp ở độ tuổi 45-65. Chủ yếulà glôcôm góc mở nguyên phát, nữ nhiều hơn nam. Bệnh có kèm theo một số yếu tố liên quan như: yếu tố gia đình, tật khúc xạ, bệnh huyết áp, chấn thương tại mắt.
Từ khóa: Mù, tăng nhãn áp, Đại Từ, Thái Nguyên, thị lực kém, nghiên cứu tỷ lệ.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Glôcôm là  một bệnh lý của  dây thần kinh thị giác, đặc trưng bởi sự tổn hại của các tế bào hạch võng mạc, lớp sợi thần kinh thị giác, teo lõm đĩa thị, tổn thương  thị  trường điển hình và các chức năng thị giác khác (thị lực), thường có liên quan tới nhãn áp cao[1].
Glôcôm là một trong những nguyên nhân đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây mù lòa vĩnh viễn trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Quigley và Broman dự báo số người mắc bệnh glôcôm trên toàn thế giới vào năm 2020 là 79,6 triệu người, trong đó 47% số bệnh nhân glôcôm thuộc Châu Á, số người bị mù hai mắt trên toàn thế giới do glôcôm  là 11,2 triệu người [2],[8].
Tôn Thị Kim Thanh, Nguyễn Chí Dũng (2002) tỷ lệ mù lòa do glôcôm là 5,7%.
Phạm Thị Minh Phương ( 2008 )tỷ lệ bệnh glôcôm ở cộng đồng là2.6%.
Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên với tỷ lệ chung của cả nước độ tuổi trên 35 chiếm 38,56%, thìước tính có khoảng trên 1.262 người mắc bệnh glôcôm [2].
Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào đánh giá tỷ lệ mắc bệnh glôcôm trong cộng đồng dân cư huyện Đại Từ. Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Thực trạng bệnh glôcôm ở người trưởng thànhtại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” với mục tiêu:
Xác định tỷ lệ mắc bệnh glôcôm ở người trưởng thành tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

 

THỰC TRẠNG BỆNH GLÔCÔM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Leave a Comment