BỆNH PARKINSON VÀ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG PHI VẬN ĐỘNG 2E

BỆNH PARKINSON VÀ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG PHI VẬN ĐỘNG 2E

BỆNH PARKINSON VÀ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG PHI VẬN ĐỘNG 2E.Các chuyên gia y tế càng ngày càng nhận thấy rằng các biểu hiện phi vận động của bệnh Parkinson (PD) vốn chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ lại thường xuyên hiện diện trong những bệnh nhân này, và có thể là nguồn gốc của những khó khăn đáng kể và tàn tật cho các cá nhân bị ảnh hưởng.

Trong cuốn sách “Bệnh Parkinson và Rối loạn phi vận động”, một nhóm nổi bật của các bác sĩ và các nhà khoa học cung cấp mô tả chi tiết về lâm sàng và kiến nghị xử lý cho các biểu hiện quan trọng, nhưng thường không được công nhận của bệnh Parkinson. 

Các chủ đề bao quát từ các hành vi bất thường và rối loạn chức năng thần kinh tự động cho đến rối loạn chức năng ngủ và liên quan đến cảm giác, và bao gồm trầm cảm, lo âu, mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, ám ảnh, rối loạn chức năng đường ruột và dạ dày, suy giảm chức năng tình dục, mất ngủ, buồn ngủ quá mức vào ban ngày, và ngưng thở khi ngủ. 

Sự chú ý cũng được dành cho một số vấn đề như rối loạn chức năng vận nhãn và mệt mỏi và các vấn đề vượt ra khỏi ranh giới giữa các chức năng vận động và phi vận động của bệnh Parkinson. 

Tác giả xem xét những gì đã biết về từng loại rối loạn chức năng, thảo luận về các đặc điểm lâm sàng, phương pháp chẩn đoán và điều trị. 

Toàn diện và thiết thực, bệnh Parkinson và Rối loạn phi vận động cung cấp cho các chuyên gia thần kinh hướng dẫn về tất cả các biểu hiện phi vận động của bệnh Parkinson và các phương pháp điều trị có thể.

BỆNH PARKINSON VÀ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG PHI VẬN ĐỘNG

Product details
Series: Current Clinical Neurology
Hardcover: 420 pages
Publisher: Humana Press; 2nd ed. 2013 edition (May 6, 2013)
Language: English

BỆNH PARKINSON VÀ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG PHI VẬN ĐỘNG 2E

Leave a Comment