THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020
Học viên: Trần Thị Tuyết Nhung
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Cao Sạ
TS.BS. Trần An Dương
Đặt vấn đề: Ngành y là ngành đặc thù, đòi hỏi cán bộ y tế cần liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn và các kỹ năng khác để có thể đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng đa dạng cùng với sự biến đổi không ngừng của mô hình bệnh tật. Việc đào tạo liên tục cho điều dưỡng đóng vai trò quan trọng vì điều dưỡng là người chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Mô tả thực trạng nhu cầu đào tạo liên tục và các yếu tố liên quan của điều dưỡng lâm sàng Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính được thực hiện trên 214 điều dưỡng lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020. Nghiên cứu định lượng thu thập các thông tin về nhân khẩu học, đặc điểm công việc, thực trạng đào tạo của điều dưỡng và mong muốn của điều dưỡng về các kỹ thuật đào tạo. Nghiên cứu định tính tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với ban lãnh đạo bệnh viện và điều dưỡng các khoa phòng. Số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm STATA 14.0.
Kết quả: tỷ lệ điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã từng tham gia đào tạo liên tục là 77,1%. Các nội dung đào tạo liên quan tới chuyên môn chiếm tỷ lệ cao nhất là 84,4%, nội dung tập huấn liên quan đến quy tắc giao tiếp ứng xử là 67,1%, an toàn trong chăm sóc người bệnh là 64,2% và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn là 53,8%. Liên quan tới nhu cầu đào tạo liên tục trong tương lai, 93,0% điều dưỡng có mong muốn được đào tạo.
Trong đó, 17,2% đối tượng sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí và 49,5% sẵn sàng chi trả một phần chi phí học tập. Địa điểm mong muốn được đào tạo là trực tiếp tại bệnh viện, với các kỹ thuật mong muốn được đào tạo là “Kỹ thuật tiêm truyền”, “Các kỹ thuật chăm sóc người bệnh”, “Kỹ thuật cấp cứu ban đầu” và “Kỹ năng mềm (tư vấn, lập kế hoạch, lãnh đạo)”. 
Các yếu tố liên quan tới nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên được xác định bao gồm: tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn và đã từng tham gia đào tạo liên tục. Khuyến nghị: Ban lãnh đạo bệnh viện cần tiếp tục duy trì và mở rộng số lượng các khóa đào tạo liên tục cho điều dưỡng cũng như bố trí ngân sách đào tạo hàng năm. Phòng kế hoạch tổng hợp cần định kỳ khảo sát nhu cầu học của điều dưỡng viên và theo dõi, đánh giá.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment