THỰC TRẠNG HÀNH VI CỦA CHA/MẸ ĐỐI VỚI CON MẮC CHỨNG TỰ KỶ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019

THỰC TRẠNG HÀNH VI CỦA CHA/MẸ ĐỐI VỚI CON MẮC CHỨNG TỰ KỶ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019

THỰC TRẠNG HÀNH VI CỦA CHA/MẸ ĐỐI VỚI CON MẮC CHỨNG TỰ KỶ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019
Nguyễn Thị Minh Phương1*, Trần Thị Tố Hoa

Mục tiêu: Mô tả hành vi của cha/mẹ đối với con có chứng tự kỷ đang điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình năm 2019.
Phương pháp: Nghiên cứu dịch tễ học mô tả với cuộc điều tra cắt ngang về thực trạng hành vi của cha/mẹ đối với con mắc chứng tự kỷ đang điều trị tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019.
Kết quả: đã cho thấy: 39,0% cha/mẹ cho con đi khám giai đoạn từ 12 đến 24 tháng; 37,8% cha mẹ cho con đi khám giai đoạn từ 24 đến 36 tháng; 51,2% và 43,9% cha/mẹ rất thường xuyên và thường xuyên trò chuyện với trẻ;

Số lượng trẻ tự kỷ tăng lên hàng năm đã khiến bao gia đình thuộc các tầng lớp trong xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình trạng con có chứng rối loạn phổ tự kỷ, hành động của cha mẹ trong việc nuôi dạy và chăm sóc con rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự tiến bộ của trẻ. Đó là cơ sở để chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng hành vi của cha/mẹ đối với con mắc chứng tự kỷ đang điều trị tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019”

THỰC TRẠNG HÀNH VI CỦA CHA/MẸ ĐỐI VỚI CON MẮC CHỨNG TỰ KỶ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019

Leave a Comment