THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG, THÁI BÌNH NĂM 2021

THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG, THÁI BÌNH NĂM 2021

THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG, THÁI BÌNH NĂM 2021
Trần Đình Thoan1

Mục tiêu: Mô tả thực trạng khám chữa bệnh của người cao tuổi tại 2 xã của huyện Kiến Xương, Thái Bình năm 2021. Đối tượng nghiên cứu: người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sinh sống tại 2 xã huyện Kiến Xương, Thái Bình.
Phương pháp: Phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt ngang có phân tích.
Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ có mắc bệnh về xương khớp chiếm cao nhất cụ thể chiếm 47,5% ở NCT nam và 66,8% ở NCT nữ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa NCT nam và NCT nữ p<0,05. Phần lớn người cao tuổi khi đi khám khi có vấn đề về sức khỏe chiếm 67,3%. Trong tổng số 266 người cao tuổi đi khám bệnh khi có vấn đề về sức khỏe thì có tới một nửa (50%) người cao tuổi phải nằm viện điều trị nội trú.

Một thách thức vô cùng lớn đã và đang đặt ra cho cả ngành y tế của nước nhà, đó là tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn. Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe tại các hộ gia đình đã trở thành một giải pháp y tế hữu ích giúp khắc phục phần nào thực trạng trên. Người già là đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao, khả năng đi lại bị hạn chế do những khó khăn liên quan đến sức khỏe và tuổi tác. Do vậy, nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tại nhà là một nhu cầu cấp thiết của người dân. Tình trạng lão hóa dân số (hay già hóa dân số) đang đạt đến đỉnh điểm trong lịch sử phát triển toàn nhân loại [1]. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Tổng cục
thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 [2], dự báo đến năm 2040 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ “dân số vàng”. Tuổi cao có mối quan hệ mật thiết đến các vấn đề về sức khỏe cũng như tình trạng bệnh lý [3]. Biết được thực trạng chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi để từ đó làm căn cứ cho việc điều chỉnh các chính sách cũng như xây dựng các chương trình can thiệp phù hợp với tình hình thực tế về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là vô cùng quan trọng. Chính vì thế chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu “Mô tả thực trạng khám chữa bệnh của người cao tuổi tại 2 xã của huyện Kiến Xương, Thái Bình năm 2021

THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI 2 XÃ CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG, THÁI BÌNH NĂM 2021

Leave a Comment