Thực trạng sử dụng 20 loài cây thuốc có tác dụng kháng khuẩn tại 7xã vùng đệm vườn Quốc gia Ba Vì

Thực trạng sử dụng 20 loài cây thuốc có tác dụng kháng khuẩn tại 7xã vùng đệm vườn Quốc gia Ba Vì

Thực trạng sử dụng 20 loài cây thuốc có tác dụng kháng khuẩn tại 7xã vùng đệm vườn Quốc gia Ba Vì

PHẠM VĂN THAO –Học viện quân y
PHAN THU HIỀN –Bộy tế
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghiên cứu tình hình sử dụng 20 loài cây thuốc có tác dụng kháng khuẩn  tại vùng đệmvườn quốc gia Ba Vì cho thấy: Có 35% loài sử dụng cả cây và 30,0% loài sử dụng thân cây,  đặc biệt có 10,0% loài sử dụng củ và 5,0% loài sử dụng rễ. Hầu hết (90,0%) loài cây có thể bào chế hoặc dùng tươi, phương pháp bào chế chủ yếu  (95,0%)  là  phơi  khô  ngoài  trời  nắng.  Tới  95,5% khối  lượng khai  thác  nhằm  mục  đích bán  thô  ra thị tr ường,  chỉ  có  4,5%  được sử  dụng  làm  thuốc  tại  địaphưong. Có 15,5% số hộ dân có khai thác cây thuốc, trong  đóchỉ có 7,5% hộ dân có trồng cây dượcliệu.
Tài liệu tham khảo 
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2008), Chỉ thị số 24-CT/TW  ngày  04/7/2008  về  phát  triển  nền  Đông  y  Việt Namvà Hội Đông y Việt Namtrong tình hình mới.
2.  Hội Đông y huyện Ba Vì – Hà Nội(2010), Báo cáo tổng kết công tác của Hội Đông y huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2005 -2010, phương hướng nhiệm kỳ 2010 – 2015.
3. Đỗ Tất Lợi (1977), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
4.  Trường Đại học Lâm nghiệp (2006), Đánh giá tính đa dạng sinh học nguồn tài nguyên cây thuốc của vườn quốc gia Ba Vì làm cơ sở cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vững.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment