THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Học viên: Lã Thị Bích Thủy
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Anh
Giáo dục sức khoẻ (GDSK) giúp người người bệnh nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với sức khoẻ và bệnh tật của mình. Do đó, việc nhân viên y tế (NVYT) cung cấp kiến thức để thay đổi lối sống và tuân thủ điều trị đối với người bệnh là rất cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với người bệnh mà còn giúp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đặc điểm người bệnh đến khám điều trị và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (BVLKTƯ) có đặc trưng là người cao tuổi, mô hình bệnh tật tập chung vào các bệnh mạn tính nên việc đánh giá công tác giáo sức khỏe cho người bệnh đang điều trị vô cùng quan trọng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả thực trạng thực hiện và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDSK của NVYT cho người bệnh nội trú tại BVLKTƯ
Nghiên cứu được thiết kế là mô tả cắt ngang, hồi cứu bộ số liệu thứ cấp và có sự kết hợp giữa định lượng với định tính. Trong thời gian từ tháng 03/2020 đến tháng 07/2020 đã tiến hành phỏng vấn 213 người bệnh đang điều trị nội trú và thực hiện 03 cuộc phỏng vấn sâu; 02 cuộc thảo luận nhóm là NVYT tại BVLKTƯ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số người bệnh cho biết đã được NVYT truyền thông giáo dục sức khỏe,… nhưng một số nội dung tỷ lệ phản hồi của người bệnh đánh giá chưa tốt như nội dung và quy trình tổ chức buổi GDSK nhóm; Phản hồi của người bệnh về quy trình thực hiện GDSK theo nhóm của NVYT đạt tỷ lệ thấp. Cơ sở vật chất để tổ chức của buổi GDSK chưa được chú trọng như 100% các khoa lâm sàng không có phòng GDSK riêng, không có loa đài để thực hiện GDSK, thiếu tài liệu và phương tiện hỗ trợ truyền thông GDSK. Bên cánh đó, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDSK cho người bệnh của NVYT là về nhân lực còn thiếu và yếu khi điều dưỡng đang đảm nhận chính; thiếu cơ chế khen thưởng động viên NVYT làm tốt công tác GDSK và nhất là kinh phí đầu tư cho lĩnh vưc này.
Từ các kết quả trên, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị chính tới Bệnh viện như phải rà soát lại quy trình GDSK để khắc phục những nội dung, các bước còn thiếu và yếu trong buổi GDSK; Tăng cường công tác đào tạo để cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn và phương pháp trình bày để NVYT làm tốt công tác GDSK; Khuyến khích và tăng cường bác sĩ thực hiện công tác GDSK cho người bệnh. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment