THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Học viên: Bùi Thị Hằng
 Giáo viên hướng dẫn: TS. Lưu Thị Kim Oanh
Nhận thức được vai trò của giao tiếp ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc và điều trị của người bệnh. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương (BNĐTƯ) đã mở ra các lớp học đào tạo kĩ năng giao tiếp cho điều dưỡng. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ cho quá trình điều trị ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn của điều dưỡng bệnh viện còn nâng cao khả năng giao tiếp của điều dưỡng nhằm tạo mối quan hệ tốt với người bệnh, thuận tiện cho việc theo dõi tình trạng bệnh. Tuy nhiên, thực tế bệnh viện thiếu nhân lực điều dưỡng, sự quá tải người bệnh khiến giao tiếp của điều dưỡng vẫn chưa được tốt.
Nghiên cứu “Thực trạng giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương năm 2020” được thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2020 nhằm mục tiêu:
1)Mô tả thực trạng giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh tại bệnh viện Bệnh
Nhiệt Đới Trung Ương từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2020. 2)Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của điều dưỡng và người bệnh tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương.
Phương pháp nghiên cứu cắt ngang kết hợp định lượng và định tính. Nghiên cứu tiến hành quan sát 200 điều dưỡng chăm sóc trực tiếp người bệnh.
Kết quả nghiên cứu thu được tỷ lệ điều dưỡng có thái độ và nội dung giao tiếp đạt chiếm 55% và 53%. Điều dưỡng có lời nói nhẹ nhàng và lời nói trong sáng, không gợi ý tiền quà biếu chiếm tỷ lệ cao 62,5% và 97,5%. Tuy nhiên tỷ lệ điều dưỡng chủ động bắt chuyện, đông viên tinh thần của người bệnh còn thấp. Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa thái độ giao tiếp với trình độ chuyên môn và số người bệnh điều dưỡng chăm  sóc trên ngày (p< 0,05). Một số yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp là trình độ chuyên môn, tính cách của điều dưỡng, các mối quan hệ của điều dưỡng ( sự hỗ trợ của đồng nghiệp, thái độ khi giao tiếp của người bệnh), môi trường bệnh viện ( trang thiết bị, cơ sở vật chất, các quy định giao tiếp của bệnh viện), Các quy định của BYT về giao tiếp (12 điều y đức, thông tư 07/2014…)

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment