THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN KIẾN AN – HẢI PHÒNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN KIẾN AN – HẢI PHÒNG NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN KIẾN AN – HẢI PHÒNG NĂM 2020
Học viên: Lâm Thị Hạnh
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Đăng Khoa
TS. Trần Thị Thúy Hà
THA nếu không được điều trị thuốc đúng và đầy đủ sẽ có rất nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí có thể gây tử vong hoặc để lại các di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, sức lao động của người bệnh và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Các nghiên cứu về TTĐT thuốc cho thấy trên thực tế việc tuân thủ điều trị thuốc còn rất thấp. Việc kiểm soát HA một cách tối ưu là điều tối quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến THA. Để góp phần giúp bệnh nhân THA điều trị tốt và giảm hậu quả do THA gây ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố ảnh hưởng ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Kiến An- Hải Phòng, năm 2020” với 2 mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng và (2) phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tuân thủ điều trị thuốc ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại phòng khám Nội bệnh viện Kiến An, Hải Phòng năm 2020. Thời gian nghiên cứu từ 11/22019-10/2020 tại bệnh viện Kiến An – Hải Phòng. ghiên ứu ử dụng phương pháp mô tả t ngang phân t h ết hợp định lượng và định tính, thông qua việc phỏng vấn 420 người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện. Đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu 2 bác sỹ trực tiếp hám điều trị ngoại trú tại phòng khám và thảo luận nh m 10 người bệnh được chia thành 2 nhóm (một nhóm tuân thủ điều trị và một nhóm không tuân thủ điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc là 56,2%, 43,8% là không tuân thủ dùng thuốc. Các yếu tố kiến thức của người bệnh, gia đình hông người m c THA, số tiền đi lại cho một lần hám thông tin tư vấn của bác sỹ và sự hài lòng của người bệnh là các yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị thuốc của bệnh nhân. Các biểu hiện thường gặp nhất là thỉnh thoảng quên uống thuốc chiếm 37,4%, tiếp theo là phải nhớ thuốc hàng ngày chiếm 47,6%. Để tăng ường hiệu quả điều trị bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện, cần trú trọng ông tá tư vấn và cải thiện mứ độ hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment