THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Trần Tuấn Thành1*, Kiều Chí Thành1

Mục tiêu: mô tả thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 103 năm 2020.
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 325 nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 103.
Kết quả: 51,1% đối tượng nghiên cứu là nam, tuổi trung bình là 36,5 tuổi. 51,7% thực hiện vệ sinh tay cả sáng cả chiều, 82,5% nhân viên y tế thực hiện vệ sinh tay đúng cả 2 lượt. 65,2% nhân viên y tế được đánh giá là tuân thủ thực hiện vệ sinh tay, 34,8% số người chưa tuân thủ thực hiện vệ sinh tay. Giới tính nam có khả năng tuân thủ VST gấp 1,89 lần (95% KTC = 1,19 – 3,03). NVYT làm việc ở khối Ngoại tuân thủ VST gấp 3,11 lần (95% KTC  1,86 – 5,21). NVYT có kiến thức đạt tuân thủ VST gấp 5,98 lần (95% KTC = 3,49 – 10,3). Kết luận:
Tỷ lệ nhân viên y tế tuân thủ thực hiện vệ sinh tay tại Bệnh viện Quân Y 103 chưa cao, cần tăng cường cung cấp kiến thức về vệ sinh tay cho nhân viên y tế, nhất là các nhân viên ở khối Nội và cận lâm sàng.

Việc thực hiện hành vi tuân thủ quy trình vệ sinh tay (VST) đúng quy định bằng dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn (DDCC) trong công tác chăm sóc người bệnh được coi là biện pháp chính, có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhằm làm suy giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV). Thao tác vệ sinh tay theo đúng quy trình đã được chứng minh làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy 47%, giảm 19 – 45% nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp
Bàn tay NVYT là nguồn lây truyền NKBV phổ biến nhất, do trong các hoạt động thăm khám/chăm sóc sức khỏe cho người bệnh hằng ngày, công cụ chính mà NVYT sử dụng là bàn tay của mình. Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng và cộng sự (2010) đã nghiên cứu thấy bàn tay các NVYT tại Bệnh viện Bạch Mai chứa trung bình: 1,65 log khuẩn lạc với 1 số chủng vi khuẩn thường thấy.

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Leave a Comment