THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020
Học viên: LÂM TRƯỜNG GIANG
Giáo viên hướng dẫn: TS. LÊ THANH HẢI
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh là một bệnh viện hạng II, là tuyến chẩn đoán và điều trị cao nhất của tỉnh Trà Vinh, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận,công tác quản lý thiết bị y tế là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ Y tế của bệnh viện, đó chính là lý do tôi thực hiện nghiên cứu:Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý trang thiết bị Y tế tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2020.Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và định tính thực hiện từ ngày 10/2019
đến 08/2020 tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.
Kết quả nghiên cứu, tiến hành khảo sát 124 thiết bị y tế, Tình hình sử dụng thiết bị y tế trong đó hơn 90% thiết bị y tế điều sử dụng tốt. Thiết bị hư hỏng chờ sửa chữa chiếm tỷ lệ thấp có 02 thiết bị chiếm 1,6% và 7 thiết bị chờ thanh lý. Hồ sơ thiết bị đều đảm bảo 100% đầy đủ theo quy định. Về nhân lực có chứng chỉ sử dụng thiết bị y tế đạt 100%. Số lượng thiết bị có thời gian sử dụng > 10 năm chỉ 16,9%.
Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thiết bị y tế, thiếu đội ngũ kỹ sư trong kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị. Hiện tại chỉ có 02 kỹ sư điện tử, công tác đào tạo, hiện tại chủ yếu tập huấn ngắn hạn với số lượng ít. Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, số lượng kiểm tra chỉ theo định kỳ, chưa có hình thức xử lý phù hợp có đối tượng sai phạm. Cơ sở vật chất xuống cấp, diện tích không đủ bố trí thiết bị y tế. Chưa có phần mềm quản lý hiệu quả, chủ yếu quản lý qua sổ sách, tuy nhiên việc viết nhật ký sử dụng máy không đầy đủ, khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát. Bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn tài chính, khó khăn trong việc mua sắm, đầu tư thay thế thiết bị y tế mới, cũng như phân bổ tài chính trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Bệnh viện phải phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị y tế, thiếu phụ tùng thay thế cho thiết bị cũ khi nhà cung cấp thiết bị y tế giải thể.Vì vậy, việc nâng cao công tác kiểm tra giám sát từ phía Bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trang thiết bị y tế tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Giúp thiết bị được vận hành tốt hơn từ đó giảm chi phí sửa chữa đồng thời phục vụ cho Bệnh nhân ngày càng hiệu quả hơn

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment