THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019
Học viên: Quyền Thanh Minh Cẩm Tú
Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Huy Ngọc
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh toàn diện (CSNBTD) tại bệnh viện, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài “Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc toàn diện của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019” với hai mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ CSNBTD của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019 và (2) Xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng sử dụng dịch vụ CSNBTD của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2019. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 08/2020, sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp định tính và định lượng. Đối tượng nghiên cứu định lượng gồm 285 người bệnh điều trị nội trú tại 3 đơn vị là Khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao và Đơn vị phẫu thuật tim mạch lồng ngực. Đối tượng nghiên cứu định tính là 22 người được chọn ngẫu nhiên có chủ đích. Trong phạm vi nghiên cứu này, các nội dung về sử dụng dịch vụ CSNBTD chỉ tập trung đánh giá trên ý kiến của người bệnh mà chưa thu thập được hết toàn bộ ý kiến từ phía cung cấp dịch vụ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có 60,7% người bệnh đã biết về dịch vụ CSNBTD do bệnh viện cung cấp, trong đó có 53,4% người bệnh đã sử dụng dịch vụ CSNBTD. Trong số những người đã sử dụng dịch vụ, phần lớn người bệnh (47,0%) lựa chọn sử dụng dịch vụ CSNBTD chỉ trong một số ngày nằm viện. Các nội dung dịch vụ CSNBTD được thực hiện với tỷ lệ đạt yêu cầu ở mức tương đối cao, dao động từ 63,2% đến 100%. Tuy nhiên đánh giá chung về dịch vụ CSNBTD dưới góc độ của người bệnh thì tỷ lệ đạt chỉ là 21,5%.
Chỉ có 52,6% cảm thấy hài lòng với kết quả sau khi sử dụng dịch vụ. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng sử dụng dịch vụ CSNBTD gồm: Yếu tố thuộc về dịch vụ CSNBTD vừa là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi nhưng đồng thời cũng là yếu tố cản trở; Yếu tố gây khó khăn là yếu tố thuộc về bản thân người bệnh và yếu tố thuộc về môi trường. Khuyến nghị: Bệnh viện đa khoa Phú Thọ và điều dưỡng trực tiếp thực hiện CSNBTD bố trí, sắp xếp nhân lực, công việc hợp lý để tránh quá tải công việc, từ đó có đủ thời gian đề chú trọng thực hiện đầy đủ và chất lượng các nội dung của CSNBTD, đặc biệt là khía cạnh về việc theo dõi dùng thuốc và chăm sóc tinh thần cho người bệnh. Tăng cường sự giám sát của trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa đối với điều dưỡng viên trong việc thực hiện các nội dung của dịch vụ CSNBTD. Bệnh viện cũng cần xem xét xây dựng mức giá hợp lý hơn cho dịch vụ CSNBTD, cân bằng giữa khả năng kinh tế của người bệnh và quyền lợi của NVYT. Người bệnh và người nhà của mình phối hợp tốt với NVYT trong quá trình điều trị và sử dụng dịch vụ CSNBTD, thực hiện đúng các chỉ dẫn của NVYT.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment