THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI XÃ HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ CAO BẰNG NĂM 2019

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI XÃ HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ CAO BẰNG NĂM 2019

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI XÃ HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ CAO BẰNG NĂM 2019
Học viên: Nông Thị Thu Lê
GVHD: Trần Thị Hồng
Tai nạn lao động (TNLĐ) trong sản xuất lúa gạo là một thực trạng diễn ra phổ biến ở Việt Nam tuy nhiên vẫn còn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp ban ngành, những nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như từ phía người lao động. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng tai nạn lao động trong sản xuất lúa gạo và một số yếu tố ảnh hưởng tới tai nạn lao động trong sản xuất lúa gạo tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng năm 2019.
Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Tổng số đã có 452 người lao động sản xuất lúa gạo tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng tham gia vào nghiên cứu.
Nghiên cứu đã tìm thấy 27 trường hợp tai nạn lao động trong sản xuất lúa gạo, với tỷ suất chung là 5.973/100.000 dân. TNLĐ xảy ra cao nhất ở nhóm tuổi 55- 64 với tỷ suất là 8108/100.000 dân. Tỷ suất tai nạn lao động ở nam giới (8427/100.000 dân) thì cao gần gấp đôi so với nữ giới (4380/100.000 dân). Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa gạo vẫn còn phổ biến tuy nhiên người dân vẫn còn chưa quan tâm đến việc sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc. Mô hình tai nạn lao động trong sản xuất lúa gạo ở xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng chủ yếu là ngã, vật sắc nhọn và máy móc.
Các yếu tố ảnh hưởng tới tai nạn lao động trong sản xuất lúa gạo được xác định trong nghiên cứu này là: kiến thức và ý thức về an toàn vệ sinh lao động của người dân còn chưa cao, việc truyền thông về an toàn vệ sinh lao động chưa được triển khai tốt cũng như chưa có các văn bản, quy định hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị người lao động cần thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động; các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác đào tạo, truyền thông nâng cao kiến thức cho người lao động về an toàn lao động trong sản xuất lúa gạo. Bên cạnh đó cũng cần xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể, có kế hoạch thực hiện và giám sát hàng năm liên quan tới tai nạn thương tích trong sản xuất lúa gạo.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment