THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Thanh Tùng
Giáo viên hướng dẫn: TS. Châu Hữu Hầu
Biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tốt nhất đó chính là hoạt động tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Theo báo cáo của chương trình tiêm chủng của TTYT huyện An Phú năm 2018, tỷ lệ tiêm chủng đạt rất cao trên 90% tuy nhiên trong những năm
gần đây trên địa bàn huyện một số bệnh đã được ghi nhận 17 ca nghi sởi và trong đó có 3 ca dương tính. Thực trạng này đặt ra những câu hỏi về số liệu báo cáo, về chất lượng của dịch vụ tiêm chủng và tuân thủ tiêm chủng đầy đủ đúng lịch của đối tượng cần tiêm chủng. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại huyện An Phú tỉnh An Giang năm 2020”. Với các mục tiêu sau: (1) Mô tả thực trạng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại huyện An Phú tỉnh An Giang năm 2020. (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại huyện An Phú tỉnh An Giang năm 2020.
Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp định lượng và định tính được thực hiện từ tháng 10/2019 đến 6/2020 tại 14 xã-thị trấn trên địa bàn huyện An Phú. Mẫu nghiên cứu gồm 300 bà mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ bằng cách thực hiện phỏng vấn và 300 trẻ có độ tuổi 12 đến 24 tháng tuổi thực hiện kiểm tra sổ và kiểm tra sẹo BCG. Số liệu được mã hóa và nhập vào máy tính bằng phần mềm EpiData3.1, phân tích các mối liên quan được sử dụng phần mềm SPSS 20.0
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ (TCĐĐ) (94.7%), tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là (37%) Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cao nhất là vắc xin BCG có 100%, tỷ lệ tiêm đầy đủ thấp nhất là OPV 3 chỉ đạt 95%. Tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch cao nhất là vắc xin BCG có 98%, hai loại vắc xin DPT-VGB-Hib1, DPT-VGB-Hib3 có tỷ lệ tiêm đúng lịch thấp nhất chỉ đạt 43%.
Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cao ở các bà mẹ dưới 30 tuổi, trẻ có giới tính là nam, tình trạng dinh dưỡng, sự hỗ trợ từ chồng và gia đình, tỷ lệ hiểu biết về mục đích của tiêm chủng và việc nhận thông tin.
Từ kết quả nghiên cứu để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cần có sự phốihợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông về lịch tiêm chủng đầy đủ, chính xác về thời gian, các Trạm Y tế cần thực hiện tư vấn tuyên truyền về cách sử
dụng sổ theo dõi sức khỏe một cách hợp lý đầy đủ nội dung về lịch tiêm chủng từng loại vắc xin, các biểu hiện phản ứng sau tiêm, cách xử trí hợp lý từng biểu hiện phản ứng. TTYT huyện cần tiếp tục thực hiện đào tạo về chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến xã-Thị trấn

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment