THựC TRạNG Và NGUYÊN NHÂN QUá TảI ở MộT Số BệNH VIệN CủA HảI PHòNG

THựC TRạNG Và NGUYÊN NHÂN QUá TảI ở MộT Số BệNH VIệN CủA HảI PHòNG

THựC TRạNG Và NGUYÊN NHÂN QUá TảI ở MộT Số BệNH VIệN CủA HảI PHòNG 
TRỊNH THỊ LÝ – Sở Y tế Hải Phòng
ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình trạng  quá tải bệnh viện đang là một vấn đề bức xúc cần phải được giải quyết và khắc phục càng sớm càng tốt, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế mà người bệnh phải nằm viện trong điều  kiện  sinh  hoạt  thiếu  thốn,  chật  chội,  đồng  thời nhân viên y tế cũng phải chịu đựng áp lực công việc rất lớn. ở  Việt Nam, Viện Chiến lựợc và Chính sách y tế đã tiến hành nghiên cứu thực trạng quá tải bệnh viện ở một số bệnh viện tuyến Trung ương. ở  Hải Phòng, tình trạng quá tải bệnh viện cũng đang  diễn ra, chủ yếu  tập  trung  ở  một  số  bệnh  viện  lớn  tuyến  Thành phố. Để đánh giá quá tải bệnh viện ở Hải Phòng một cách  tổng  thể  và  có  cở  sở  khoa  học,  chúng  tôi  tiến hành nghiên cứu đề tài  Thực trạng và nguyên nhân quá tải ở một số bệnh viện của Hải Phòng
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment